Sborník Archivu bezpečnostních složek 20/2022

Vážení čtenáři,

po dvou letech, kdy byl veškerý život nejen u nás poznamenán protiepidemickými opatřeními, ovlivňujícími nejrůznější oblasti osobního i pracovního života, jsme se v roce 2022 začali konečně vracet do normálu. Opět jsme si pohlédli do tváří, znovu se naplno otevřely dveře badatelen Archivu bezpečnostních složek (a v rámci exkurzí a dalších akcí pro veřejnost i našich budov jako takových) a různé konference a semináře nebyly odkázány na online formu. Je jasné, že toto všechno se pozitivně odrazilo i v chuti do práce – a jedním z jejích výsledků je i jubilejní, dvacáté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek, které právě držíte v ruce.

Doufám, že toto číslo se setká se stejným zájmem, jako ta předchozí, a že do jednadvacátého roku své existence vstoupí Sborník ABS energicky a úspěšně. I nadále musí zůstat periodikem, které je – pochopitelně za podmínky zachování odborné kvality – otevřeno všem tématům, jež odpovídají jeho zaměření, a připouští pohled na naši nedávnou historii z nejrůznějších úhlů. Myslím, že „jediného správného názoru“ jsme si před listopadem 1989 užili až až. (Celý text úvodního slova zde.)

Světlana Ptáčníková

ABS, Praha 2022, 1. vydání, váz., 383 stran, ISSN 2336-1387


Obsah Sborníku ABS č. 20/2022

Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Studie

Materiály

Zprávy (soubor ve formátu PDF)

  • Jaroslav Pažout: Třicátý ročník semináře o česko-slovenských vztazích v Liberci
  • Iva Kvapilová, Zuzana Marková: Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek
  • Lukáš Lexa: Mezinárodní vědecká konference Ozbrojené síly a československý stát: Druhý československý odboj – Vojáci, aktéři, účastníci a jejich protivníci (1939 až 1945)
  • Veronika Chromá: Na čaj do archivu

Recenze a anotace (soubor ve formátu PDF)

  • KOČIŠKOVÁ, Jana. Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968 (Pavla Janečková Zejdová)
  • TOMEK, Prokop. Příslušník StB Miroslav Pich-Tůma. Příběh opravdového komunisty (Jiří Lehnert)

Archivní A-Ž

Jmenný rejstřík

Seznam zkratek

Summaries

Resümee

Autoři