Sborník Archivu bezpečnostních složek 20/2022

Vyšlo dvacáté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek

Vážení čtenáři,

po dvou letech, kdy byl veškerý život nejen u nás poznamenán protiepidemickými opatřeními, ovlivňujícími nejrůznější oblasti osobního i pracovního života, jsme se v roce 2022 začali konečně vracet do normálu. Opět jsme si pohlédli do tváří, znovu se naplno otevřely dveře badatelen Archivu bezpečnostních složek (a v rámci exkurzí a dalších akcí pro veřejnost i našich budov jako takových) a různé konference a semináře nebyly odkázány na online formu. Je jasné, že toto všechno se pozitivně odrazilo i v chuti do práce – a jedním z jejích výsledků je i jubilejní, dvacáté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek, které právě držíte v ruce.

Doufám, že toto číslo se setká se stejným zájmem, jako ta předchozí, a že do jednadvacátého roku své existence vstoupí Sborník ABS energicky a úspěšně. I nadále musí zůstat periodikem, které je – pochopitelně za podmínky zachování odborné kvality – otevřeno všem tématům, jež odpovídají jeho zaměření, a připouští pohled na naši nedávnou historii z nejrůznějších úhlů. Myslím, že „jediného správného názoru“ jsme si před listopadem 1989 užili až až. (Celý text úvodního slova zde.)

Světlana Ptáčníková

ABS, Praha 2022, 1. vydání, váz., 383 stran, ISSN 2336-1387


Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

 • Světlana Ptáčníková: Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Studie

 • Dana Vedra: Obce určené k zániku. Nucené vnitřní migrace v důsledku rozšiřování vojenských cvičišť v českých zemích s důrazem na Moravu v letech 1940–1950. Stav dosavadního bádání
 • Jiří Mikulka: Z Drahanské vrchoviny přes Alpy a Lamanšský průliv do Zahrady Čech. Životní příběh Karla Vlčka, účastníka zahraničního odboje za druhé světové války
 • Pavel Vaněk: Vojensko-politické učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Koloděje – nástin organizace a činnosti
 • Matouš Rusnák: Lodníci v hledáčku zpravodajské služby. Příběh spolupracovníka StB Jaroslava Vršeckého
 • Karel Konečný – Monika Suková: Vladimír Fleissig (1919–1988). Výtvarný umělec zpravodajcem
 • Radek Slabotínský: Přepadení jeslí v Brně-Bohunicích v říjnu 1985 aneb Příběh Ondřeje Všetečky
 • Lukáš Smolka: Fenomén zběhnutí do ciziny v ČSLA: pokusy vojáků základní vojenské služby o překročení státní hranice v letech 1983–1989

Materiály

 • Radim Krupica: Osobnost Huberta Ripky v materiálech Archivu bezpečnostních složek
 • Michal Cicvárek: Centrální informační a statistické kartotéky ve fondu Správy vyšetřování Státní bezpečnosti (1951–1980)

Zprávy

 • Jaroslav Pažout: Třicátý ročník semináře o česko-slovenských vztazích v Liberci
 • Iva Kvapilová, Zuzana Marková: Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek
 • Lukáš Lexa: Mezinárodní vědecká konference Ozbrojené síly a československý stát: Druhý československý odboj – Vojáci, aktéři, účastníci a jejich protivníci (1939 až 1945)
 • Veronika Chromá: Na čaj do archivu

Recenze a anotace

 • KOČIŠKOVÁ, Jana. Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968 (Pavla Janečková Zejdová)
 • TOMEK, Prokop. Příslušník StB Miroslav Pich-Tůma. Příběh opravdového komunisty (Jiří Lehnert)

Archivní A-Ž

Rejstřík osob, krycích jmen, akcí

Seznam užitých zkratek

Summaries

Resümee

Autoři