Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011

Obálka Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 - ilustrační foto ABS, Praha 2011, 1. Vydání, váz., 457 stran, ISBN 978-80-260-91152-1

Obsah

Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

STUDIE

BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY A PÁD KOMUNISTICKÉHO REŽIMU – příspěvky z konference k výročí událostí v roce 1989

MATERIÁLY

ZPRÁVY

Archivní A−Ž

Rejstřík osob, krycích jmen, akcí

Seznam užitých zkratek

Summaries

Autoři