Sborník Archivu Ministerstva vnitra 4/2006

Odbor archivní a spisové služby MV ČR, Praha 2006, Internetová verze Sborníku AMV 4/2006. Obálka Sborník Archivu Ministerstva vnitra 4/2006 - ilustrační foto