Sborník Archivu bezpečnostních složek 5/2007

Obálka Sborník Archivu bezpečnostních složek 5/2007 - ilustrační foto Odbor ABS MV ČR, Praha 2007, 1. vyd., 392 s. Páté číslo Sborníku ABS přináší články a studie, informace o osobnostech, které se významně zapsaly do moderních českých dějin, dokumenty a komentáře, zprávy o fondech, se kterými badatelé pracují a nejrůznější další texty, vše se zaměřením na odbornou veřejnost, historiky, archiváře, studenty, ale i laické čtenáře zajímající se o naši nedávnou minulost. Kategorii články a studie dominuje text „Organizační vývoj SNB v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku“ od Ivy Kvapilové, v němž se podrobně zabývá strukturou a vývojem SNB v 70. letech 20. století, jeho personálním obsazením, reorganizačními pokusy, spoluprací s téměř všemi složkami státního i nestátního aparátu a popletenost se Státní bezpečností a ministerstvem vnitra. Jiří Mikulka předkládá v článku „Akce ,Letci‘“ příběhy pěti bývalých letců RAF, kteří se v prosinci 1950 pokusili o odchod do exilu. Tematika československých letců RAF je zmíněna též v části Fondy a materiály. V rubrice Personálie pak najdeme biografickou studii významného demokratického politika a politického vězně komunistického režimu Prokopa Drtiny od Ondřeje Koutka a portrét Arnolda Keilbertha, novináře a spolupracovníka StB, napsaný Prokopem Tomkem. Sborník dále obsahuje kratší zprávy, informace, obrazový doprovod, podrobný jmenný rejstřík a obsáhlý seznam zkratek.