Aktuality — archiv

Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé, provedli jsme další velkou aktualizaci eBadatelny. Byly do ní přidány digitální reprodukce svazků kontrarozvědného rozpracování (KR-VKR) z fondu Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky – svazky. Tyto archiválie byly vedeny k osobám, na které se ve sledovaném období z…

Vyjádření ředitelky ABS ke zpřístupňování archiválií, vzniklých po 31. 12. 1989

Dnes vyšel na serveru Seznam Zprávy článek, v němž figuruje dokument z roku 1990, uložený v Archivu bezpečnostních složek. V souvislosti s tím se na sociálních sítích objevily diskuse, z nichž je patrné, že ani někteří historici neznají platnou legislativu a nevědí, jakým způsobem jsou předkládány ke studiu archiválie, vzniklé po 31. 12. 1989.

Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé, do eBadatelny jsme přidali inventář a digitální reprodukce fondu AKR 36 (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa SNB). Tato správa měla za úkol především dokumentovat činnost odpůrců komunistického režimu v ČSSR, postihovat je,…

Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé, provedli jsme drobnou aktualizaci eBadatelny, do které byly přidány digitální reprodukce (cca 6700) inventárních jednotek fondu Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška (A 13).

Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé, provedli jsme aktualizaci eBadatelny, do které byly přidány digitální reprodukce inventárních jednotek fondu Sekretariát náměstka ministra vnitra plk. Jindřicha Kotala (A 5) a 543 svazků tajných spolupracovníků (TS-MV) a svazků kontrarozvědného rozpracování (KR-MV). Celkově jde o téměř…

Informace k zavádění kvality ve služebních úřadech

K 30. 6. 2022 byly všechny služební úřady povinny zavést řízení kvality, které má za cíl přispět ke zlepšení profesionalizace řízení úřadů. Hlavním úkolem dotčených institucí bylo zpracovat řadu analýz a vytvořit střednědobou strategii úřadu, v níž by měly být zformulovány…

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ROKU 2022 V ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Ve čtvrtek 9. června 2022 jsme s pomocí kolegů z Ústavu pro studium totalitních režimů uspořádali Den otevřených dveří, který se tradičně uskutečnil při příležitosti Mezinárodního dne archivů. Po dvouleté vynucené pauze se tak opět otevřely brány budov na Branickém náměstí v Praze a v Kanicích u Brna.