Exkurze v archivu

Archiv bezpečnostních složek nabízí vedle svých dalších činností také exkurze pro studenty vysokých a středních škol a žáky druhého stupně základních škol. Během exkurze se návštěvníci dozvědí stručné informace o poslání archivů, seznámí se s činností Archivu bezpečnostních složek, na ukázkách konkrétních archiválií jim budou přiblíženy některé události moderních československých dějin a nastíníme jim i problematiku spolupráce s StB. Žákům a studentům také můžeme pomoci s komplikovanou interpretací pramenů vzniklých činností bezpečnostních složek. Součástí exkurze bývá i návštěva depozitářů nebo digitalizačního pracoviště, v budově Branické náměstí rovněž restaurátorského pracoviště. K exkurzi v Praze je dále možné připojit edukační program, který vedou kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů. Je možné přizpůsobit program exkurze přání pedagogů – jak časově, tak obsahově.

V případě zájmu o exkurzi napište, prosím, e-mail na adresu: sekretariat@abscr.cz, popř. volejte na tel. + 420 221 008 277.

V případě zájmu o edukační program kontaktujte, prosím, přímo kolegy z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů: https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vzdelavani/.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Místo: Exkurze se mohou uskutečnit ve všech budovách archivu:

  • Na Struze 3, Praha 1
  • Branické náměstí 2, Praha 4
  • Kanice u Brna

Počet studentů ve skupině: max. 25

Věková skupina: druhé stupně základních škol, střední školy, vysoké školy

Délka exkurze: dle dohody (obvykle 1,5–2  hodiny)

Dny otevřených dveří v ABS

Od roku 2014 pořádá Archiv bezpečnostních složek při příležitosti Mezinárodního dne archivů Den otevřených dveří. V jeden červnový den návštěvníkům otevírá své (standardně veřejnosti nepřístupné) prostory, jako jsou depozitáře či restaurátorské pracoviště, prezentuje širokému spektru zájemců svou činnost a vystavuje zajímavé archiválie, které spravuje. V roce 2019 se Archiv nově zapojil i do akcí spojených s třicátým výročím sametové revoluce. V badatelně Archivu v ulici Na Struze tak byly 17. listopadu k vidění archiválie týkající se samotné revoluce či osobnosti Václava Havla.

2024

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-v-archivu-bezpecnostnich-slozek-2024/

2023

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-akci-na-caj-do-archivu-3/

https://www.abscr.cz/na-caj-do-archivu-3/

https://www.abscr.cz/archiv-bezpecnostnich-slozek-na-festivalu-branik-sobe-4/

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-dnem-otevrenych-dveri-roku-2023-v-archivu-bezpecnostnich-slozek/

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-v-archivu-bezpecnostnich-slozek-2023-2/

2022

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-akci-na-caj-do-archivu-2/

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-dnem-otevrenych-dveri-roku-2022-v-archivu-bezpecnostnich-slozek/

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-v-archivu-bezpecnostnich-slozek-2022/

2021, 2020

V roce 2020 a 2021 se DOD nekonal z důvodu opatření spojených s pandemií nemoci covid-19.

2019

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-akci-na-caj-do-archivu/

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-dnem-otevrenych-dveri-roku-2019-v-archivu-bezpecnostnich-slozek/

https://www.abscr.cz/mezinarodni-den-archivu-v-archivu-bezpecnostnich-slozek-2/

2018

https://www.abscr.cz/ohlednuti-za-mezinarodnim-dnem-archivu-v-archivu-bezpecnostnich-slozek/

https://www.abscr.cz/mezinarodni-den-archivu-v-archivu-bezpecnostnich-slozek/

2017

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-vzbudil-i-letos-velky-zajem/

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-abs-a-ustr-2017

2016

https://www.abscr.cz/dodi-se-poprve-konal-ve-vsech-ctyrech-budovach/

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-abs-a-ustr-2016-2/

2015

https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-abs-a-ustr/

2014

https://www.abscr.cz/archiv-bezpecnostnich-slozek-zve-na-den-otevrenych-dveri/