Exkurze v archivu

Archiv bezpečnostních složek nabízí exkurze pro žáky a studenty všech stupňů škol, během nichž se dozvědí o poslání archivů obecně, budou seznámeni s činností Archivu bezpečnostních složek, na ukázkách konkrétních archiválií jim budou přiblíženy některé události moderních československých dějin a nastíněna problematika spolupráce s StB. Žákům a studentům také můžeme pomoci s komplikovanou interpretací pramenů vzniklých činností bezpečnostních složek. Lze domluvit i návštěvu depozitářů nebo digitalizačního a restaurátorského pracoviště. Ochotně přizpůsobíme program exkurze dle přání pedagogů – jak časově, tak obsahově.

V případě zájmu o exkurzi napište, prosím, e-mail na adresu: sekretariat@abscr.cz, popř. volejte na tel. + 420 221 008 277.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Místo: Exkurze se mohou uskutečnit ve všech budovách archivu:

  • Na Struze 3, Praha 1
  • Branické náměstí 2, Praha 4
  • Kanice u Brna

Počet studentů ve skupině: max. 30

Věková skupina: všechny stupně škol

Délka exkurze: dle dohody (obvykle 1 hodina)