Sborník Archivu Ministerstva vnitra 1/2003

Odbor archivní a spisové služby MV ČR, Praha 2003, Internetová verze Sborníku AMV 1/2003. Obálka Sborník Archivu Ministerstva vnitra 1/2003 - ilustrační foto