Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008

Obálka Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008 - ilustrační foto Další číslo odborného periodika Archivu bezpečnostních složek přináší na 12 příspěvků pracovníků Archivu bezpečnostncíh složek a Ústavu pro studium totalitních režimů. Autoři se zabývají především dobou komunistického režimu, ale sborník pokrývá i období protektorátu. Z širokého výběru témat, která sborník přináší, můžeme jmenovat např. problematiku československé a sovětské rozvědky, brigád pohraniční stráže či toxikomanie. Publikace obsahuje jak články a studie, tak biografie či fondy a materiály. ABS, ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, váz., 464 stran, ISBN 978-80-87211-19-9

Obsah

Úvodní část

Články a studie

Biografie

Fondy a materiály

Rejstřík, resumé, seznam zkratek, rejstřík