Sborník Archivu bezpečnostních složek 14/2016

Obálka Sborník Archivu bezpečnostních složek 14/2016 - ilustrační foto Čtrnácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek přináší čtenářům na svých stránkách celou řadu zajímavých příběhů a množství odborných textů. Témata studií, publikovaných v tomto čísle Sborníku, jsou velmi pestrá. Do období Protektorátu Čechy a Morava se vrací Adam Hájek, jehož studie je primárně zaměřena na elitní složky Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Čtenáře podrobně seznamuje také s historií Kuratoria, jeho cíli, poměrně složitou strukturou a hlavními představiteli včetně jejich poválečných osudů. Markéta Bártová se ve svém článku věnuje Ludvíku Součkovi, přednostovi výslechové skupiny nechvalně známého 5. oddělení Hlavního štábu MNO. Autorka rekapituluje jeho život a kariéru (která byla ukončena zatčením, vyšetřováním a posléze odsouzením), na vybraných případech, přímo spojených s osobou Součka, popisuje činnost výslechové skupiny a všímá si i jeho osudů po propuštění a snahy o rehabilitaci. Jiří Vymětalík představuje historii tábora v Hodoníně u Kunštátu v přímé souvislosti s výstavbou dálkové silnice Plzeň – Moravská Ostrava. Autor se věnuje jednotlivým typům táborů a velmi podrobně popisuje podíl trestanců (chovanců) na stavbě, všímá si jejich výživy i epidemie tyfu, srovnává situaci s obdobným táborem v Letech u Písku, seznamuje čtenáře s poválečným vývojem areálu. Na jednu ze složitých akcí Státní bezpečnosti na jižní Moravě, tzv. operaci Vajnory, se zaměřují Karel Konečný a Vilém Fránek. Na příkladu této akce, při níž byli pozatýkáni a odsouzeni představitelé protikomunistického odboje z řad bývalých letců RAF, funkcionářů ČSL a církevních kruhů, ukazují autoři metody, které používaly československé bezpečnostní složky k likvidaci činnosti odpůrců režimu doma i v zahraničí. Studie Fillipa Kellera, ukazuje čtenářům každodennost práce v průmyslové výrobě v první polovině 50. let z pohledu svářeče Uničovských strojíren Josefa Doležala. Byl jedním dělnických dopisovatelů, kteří měli poukazovat na panující nešvary v závodech a tím přispívat k jejich odstranění. Osudy sester Svobodových, které se nesmířily s komunistickým převratem v roce 1948, sleduje studie Filipa Stojaníka. Kromě vyšetřovacího spisu a vězeňských spisů využil autor při zpracování tohoto tématu materiály ze soukromých archivů i metodu orální historie. Marta Kordíková se ve své studii věnuje životu Augustina Navrátila, katolíka, vydavatele samizdatu, tvůrce tří petic za náboženskou svobodu. V centru zájmu studie Martina Pulce je zastřelení Bedřicha Lorenze (původem z Varnsdorfu), kurýra a organizátora špionážní sítě, na česko-východoněmecké hranici v r. 1955. Autor podnikl takřka detektivní pátrání po pramenech i po pamětnících události, přes Červený kříž se pokusil dohledat příbuzné zastřeleného, kteří pravděpodobně žijí. Jan Makovička se zabývá spoluprací českého zpěváka Františka Horáčka, známého pod přezdívkou „Jim (Jimmy) Čert“, s StB. Čerpá přitom z relativně dochovaného svazku spolupracovníka, který kombinuje s dalšími prameny včetně vzpomínek pamětníků. Zajímavé články obsahuje také oddíl Materiály. Třem případům trestněprávní povahy, k nimž došlo po válce v táborech pro Němce na Karlovarsku, se ve své materiálové studii věnuje Radek Slabotínský. Jiří Mikulka představil už v minulosti personální spis příslušníka SNB jako zajímavý pramen. Tentokrát na základě informací v něm obsažených prezentoval jednoho z příslušníků čs. zahraniční armády, účastníka bojů u Dunkerque a posléze příslušníka Sboru uniformované vězeňské stráže Josefa Nejtka. Studie Pavly Pitelové seznamuje čtenáře se služebním psem Brekem, který byl v padesátých letech u Pohraniční stráže legendou. Pavel Žáček publikoval v edici dokumentů zajímavé prameny přibližující události v Maďarsku z let 1956 – 1957 z pohledu rezidentury Správy rozvědky ministerstva vnitra. Eduard Hošek se ve své studii věnuje Zpravodajské správě Generálního štábu Československé lidové armády. Píše o její organizaci a úkolech v letech 1969 – 1973. Kromě jiného najdou zájemci v tomto textu přehled pojmů, používaných ve zpravodajské činnosti, podrobná organizační schémata ZS GŠ i portréty některých jejích vedoucích představitelů. Ve čtrnáctém čísle sborníku jsou dále obsaženy kratší zprávy, informace o konferencích a výstavách. Čtenáři nejsou ani tentokrát ochuzeni o oblíbenou rubriku Archivní A-Ž. Novinkou jsou recenze a anotace, upozorňující na zajímavé práce z oboru. Sborník má bohatý obrazový doprovod, podrobný jmenný rejstřík a rejstřík krycích jmen i obsáhlý seznam zkratek. ABS, Praha 2016, 1. vydání, váz., 623 stran, ISSN 2336-1387

Obsah

Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

 • Světlana Ptáčníková: Úvodní slovo ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Studie

 • Adam Hájek: Elitní složky Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě Treuschar, vzorné roje, ZZ-oddíly
 • Jiří Vymětalík: Táborový areál v Hodoníně u Kunštátu a jeho souvislost s budováním dálkové silnice Plzeň – Moravská Ostrava
 • Markéta Bártová: Ludvík Souček, přednosta výslechové skupiny 5. oddělení Hlavního štábu MNO v letech 1949–1951
 • Vilém Fránek, Karel Konečný: „Operace Vajnory“
 • Filip Keller: „Diktatura proletariátu“ očima dělnického dopisovatele a svářeče Uničovských strojíren Josefa Doležala
 • Filip Stojaník: Životní příběh sester Drahomíry a Květy Svobodových na pozadí „akce 48“
 • Marta Kordíková: „… na další svévolné počínání Vás budu upozorňovat i později“. Augustin Navrátil, hradlař z Lutopecen
 • Martin Pulec: Akce „Terat“, zastřelení agenta-chodce a odhalení pokusu o špionáž v roce 1955
 • Jan Makovička: „… Já si pořád myslím, že jsem nikomu neublížil“. František Horáček alias Jim Čert jako tajný spolupracovník StB, 1979–1989

Materiály

 • Radek Slabotínský: K některým případům trestněprávní povahy v táborech pro Němce na Karlovarsku po skončení 2. světové války
 • Jiří Mikulka: Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám čs. zahraničního odboje za 2. světové války – Josef Nejtek
 • Pavla Pitelová: Dodatek k životopisu služebního psa Breka
 • Pavel Žáček: „Napětí v Budapešti trvá“ (1. část). Hlášení rezidentury Správy rozvědky ministerstva vnitra, 1956–1957
 • Eduard Hošek: Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA v období 1969–1973

Zprávy

 • Miroslav Lacko, Lenka Nemravová: České, slovenské a československé dějiny 20. Století. XI. ročník mezinárodní vědecké konference (Hradec Králové, 30. – 31. 3. 2016)
 • Miroslav Lacko: Slovensko a Evropa 1946 – rok po válce. Mezinárodní vědecká konference (Banská Bystrica, 27. – 28. 4. 2016)
 • Pavel Vaněk: Československo v letech 1968–1971. Mezinárodní konference (České Budějovice, 25. – 26. 5. 2016)
 • František Prepsl: Čas okupace, čas odboje. Příprava a realizace Encyklopedie protektorátu (Praha, 22. 6. 2016)

Archivní A-Ž

Recenze a anotace

 • ŠVERMOVÁ-KOPOLDOVÁ, Jiřina: Deníček spojařky (Jiří Mikulka)
 • STEHLÍK, Michal: Babické vraždy 1951 (Petra Doležalová)
 • CÍLEK, Roman: Běda tomu, kdo vyčnívá z řady 1948–1953: pohled do zákulisí politických zločinů (Pavla Berghauerová)
 • ŠTRÁFELDOVÁ, Milena: Trestankyně. Příběh Růženy Vackové (Pavla Janečková Zejdová, Zuzana Marková)
 • HAZDRA, Zdeněk – HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan (eds.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století (Jan Ivanov)
 • TROJAN, Jakub s.: Rozhovory s pamětí, I. a II. díl (Jaroslav Vaňous)
 • VILÍMEK, Tomáš: „Všichni komunisté do uren!“ Volby v Československu v letech 1971–1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén (Marek Suk)
 • ALEKSIJEVIČOVÁ, Světlana: Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka (Michaela Skořepová)

Rejstřík osob, krycích jmen, akcí

Seznam užitých zkratek

Summaries

Resümee

Autoři