Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004

Odbor archivní a spisové služby MV ČR, Praha 2004, Internetová verze Sborníku AMV 2/2004. Obálka Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004 - ilustrační foto