Archivy

Dva dopisy z Československa

Dva dopisy z Československa

Přidáno: 01.09.2023

Když dne 16. července 1992 předal zplnomocněnec prezidenta Ruské federace Borise Jelcina prezidentu ČSFR Václavu Havlovi soubor ověřených kopií sedmi dokumentů, uložených do té doby v Archivu politbyra KSSS, nacházely se mezi nimi také dva nedatované dopisy, které sehrály zásadní…

„Bratrská pomoc“ v roce 1968 a nástup normalizace

„Bratrská pomoc“ v roce 1968 a nástup normalizace

Přidáno: 01.08.2023

V pozdních večerních hodinách dne 20. srpna 1968 překročila invazní vojska pěti států Varšavské smlouvy (Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Bulharské lidové republiky) hranice tehdejší Československé socialistické republiky. Následující den se již tanky…

Zahraniční technika u dunajské Pohraniční stráže

Zahraniční technika u dunajské Pohraniční stráže

Přidáno: 01.07.2023

Po konci druhé světové války a obnově Československé republiky vyvstala otázka střežení státních hranic na řece Dunaji. Po změně československo-maďarské hranice, kdy byla získána území Horváthjárfal, Oroszvár a Dunacsún, nynější obce Jarovce, Rusovce, Čunovo a část katastru obce Rajka…

Vyznamenán proti své vůli

Vyznamenán proti své vůli

Přidáno: 01.06.2023

Jedním z charakteristických rysů poválečného období byla snaha bezpečnostních sborů vypátrat a po zásluze potrestat jakékoli pomahače a spolupracovníky protektorátního režimu. Mnohé z těchto osob byly za svoji činnost ve prospěch Protektorátu vyznamenány tzv. svatováclavskou orlicí (celý název tohoto vyznamenání zněl…

Atentát ve Štrasburku

Atentát ve Štrasburku

Přidáno: 01.05.2023

Před šedesáti šesti lety, 17. května 1957, byla zavražděna manželka prefekta francouzského departementu Bas-Rhin paní Henriette Tremeaud. Usmrtil ji výbuch nástražného zařízení umístěného v krabici od doutníků. Později se ukázalo, že původním cílem atentátu měl být její muž a že…

Prominentní potraviny

Prominentní potraviny

Přidáno: 01.04.2023

Jednu ze součástí Státní bezpečnosti tvořila Správa ochrany stranických a ústavních činitelů neboli V. správa SNB. Její úkol byl specifický – chránit nejvyšší představitele státu a KSČ. Jeden z odborů V. správy měl mimo jiné na starost agendu hygienicko-toxikologické ochrany,…

Šifruj podle Babičky

Šifruj podle Babičky

Přidáno: 01.03.2023

Vyšetřovací spis arch. č. V-2016 MV z roku 1956 obsahuje jednu z žalob proti sokolským funkcionářům, kteří „nesouhlasili se sjednocením tělovýchovy v Československu“ po komunistickém převratu v roce 1948 a připravovali se na obnovu České obce sokolské, která by se uskutečnila po…

Zmijovka

Zmijovka

Přidáno: 01.02.2023

Archiv bezpečnostních složek v rámci badatelské agendy běžně zpracovává tematicky různorodé rešerše. Mnohdy jde i o poměrně kuriozní témata. Minulý měsíc se na Archiv obrátila zahraniční badatelka, která pátrá po způsobu, jakým se do západní Afriky dostala známá čepice tzv….

Černí baroni

Černí baroni

Přidáno: 01.01.2023

Po nástupu tzv. normalizace v Československu na přelomu 60. a 70. let se začal mimo jiné „normalizovat“ také kulturní život tehdejší společnosti. V oblasti literatury to mnohdy znamenalo, že některé do té doby úspěšné knižní tituly se staly formálně zakázanými. Nejen literární…

Tradiční netradiční školení

Tradiční netradiční školení

Přidáno: 01.12.2022

Někdy se během zpracování archivního fondu podaří dohledat materiál, který s daným fondem nemá žádnou přímou souvislost, ale do jisté míry nám může poskytnout zajímavé informace a někdy i zábavné čtení. Takovým příkladem je i „Seznam věcí potřebných na školení…