Archivy

Vyznamenán proti své vůli

Vyznamenán proti své vůli

Přidáno: 01.06.2023

Jedním z charakteristických rysů poválečného období byla snaha bezpečnostních sborů vypátrat a po zásluze potrestat jakékoli pomahače a spolupracovníky protektorátního režimu. Mnohé z těchto osob byly za svoji činnost ve prospěch Protektorátu vyznamenány tzv. svatováclavskou orlicí (celý název tohoto vyznamenání zněl…

Atentát ve Štrasburku

Atentát ve Štrasburku

Přidáno: 01.05.2023

Před šedesáti šesti lety, 17. května 1957, byla zavražděna manželka prefekta francouzského departementu Bas-Rhin paní Henriette Tremeaud. Usmrtil ji výbuch nástražného zařízení umístěného v krabici od doutníků. Později se ukázalo, že původním cílem atentátu měl být její muž a že…

Prominentní potraviny

Prominentní potraviny

Přidáno: 01.04.2023

Jednu ze součástí Státní bezpečnosti tvořila Správa ochrany stranických a ústavních činitelů neboli V. správa SNB. Její úkol byl specifický – chránit nejvyšší představitele státu a KSČ. Jeden z odborů V. správy měl mimo jiné na starost agendu hygienicko-toxikologické ochrany,…

Šifruj podle Babičky

Šifruj podle Babičky

Přidáno: 01.03.2023

Vyšetřovací spis arch. č. V-2016 MV z roku 1956 obsahuje jednu z žalob proti sokolským funkcionářům, kteří „nesouhlasili se sjednocením tělovýchovy v Československu“ po komunistickém převratu v roce 1948 a připravovali se na obnovu České obce sokolské, která by se uskutečnila po…

Zmijovka

Zmijovka

Přidáno: 01.02.2023

Archiv bezpečnostních složek v rámci badatelské agendy běžně zpracovává tematicky různorodé rešerše. Mnohdy jde i o poměrně kuriozní témata. Minulý měsíc se na Archiv obrátila zahraniční badatelka, která pátrá po způsobu, jakým se do západní Afriky dostala známá čepice tzv….

Černí baroni

Černí baroni

Přidáno: 01.01.2023

Po nástupu tzv. normalizace v Československu na přelomu 60. a 70. let se začal mimo jiné „normalizovat“ také kulturní život tehdejší společnosti. V oblasti literatury to mnohdy znamenalo, že některé do té doby úspěšné knižní tituly se staly formálně zakázanými. Nejen literární…

Tradiční netradiční školení

Tradiční netradiční školení

Přidáno: 01.12.2022

Někdy se během zpracování archivního fondu podaří dohledat materiál, který s daným fondem nemá žádnou přímou souvislost, ale do jisté míry nám může poskytnout zajímavé informace a někdy i zábavné čtení. Takovým příkladem je i „Seznam věcí potřebných na školení…

Léto a podzim u Mariánské studánky

Léto a podzim u Mariánské studánky

Přidáno: 01.11.2022

Dílo koncilové obnovy (DKO) bylo obrodným hnutím, vzniklým v době pražského jara 1968 v české katolické církvi. Usilovalo o celkové obnovení církevního života, cíleně likvidovaného od konce 40. let 20. století totalitním režimem. Podstatným rysem tohoto hnutí také bylo uplatňování principů,…

ČSR zve americké vojáky na dovolenou

ČSR zve americké vojáky na dovolenou

Přidáno: 01.10.2022

Archiv bezpečnostních složek (ABS) disponuje i takovými archiváliemi, které by zde hledal málokdo. Jedním z takových příkladů mohou být propagační materiály vydané odborem Special Services hlavního velitelství armády USA v Evropě, uložené ve fondu Zpravodajské správy Generálního štábu (ZSGŠ) Československé lidové…

Zátopková pod Rudou hvězdou

Zátopková pod Rudou hvězdou

Přidáno: 01.09.2022

Psal se rok 1952, kdy si sportovní pár z Československa zcela podmanil XV. letní olympijské hry v Helsinkách. Manželé Zátopkovi získali v jeden den a krátce po sobě zlaté medaile, což dodnes patří k olympijským unikátům. Během jejich sportovních kariér se pozornost…