Archivy

Zmijovka

Zmijovka

Archiv bezpečnostních složek v rámci badatelské agendy běžně zpracovává tematicky různorodé rešerše. Mnohdy jde i o poměrně kuriozní témata. Minulý měsíc se na Archiv obrátila zahraniční badatelka, která pátrá po způsobu, jakým se do západní Afriky dostala známá čepice tzv….

Černí baroni

Černí baroni

Po nástupu tzv. normalizace v Československu na přelomu 60. a 70. let se začal mimo jiné „normalizovat“ také kulturní život tehdejší společnosti. V oblasti literatury to mnohdy znamenalo, že některé do té doby úspěšné knižní tituly se staly formálně zakázanými. Nejen literární…

Tradiční netradiční školení

Tradiční netradiční školení

Někdy se během zpracování archivního fondu podaří dohledat materiál, který s daným fondem nemá žádnou přímou souvislost, ale do jisté míry nám může poskytnout zajímavé informace a někdy i zábavné čtení. Takovým příkladem je i „Seznam věcí potřebných na školení…

Léto a podzim u Mariánské studánky

Léto a podzim u Mariánské studánky

Dílo koncilové obnovy (DKO) bylo obrodným hnutím, vzniklým v době pražského jara 1968 v české katolické církvi. Usilovalo o celkové obnovení církevního života, cíleně likvidovaného od konce 40. let 20. století totalitním režimem. Podstatným rysem tohoto hnutí také bylo uplatňování principů,…

ČSR zve americké vojáky na dovolenou

ČSR zve americké vojáky na dovolenou

Archiv bezpečnostních složek (ABS) disponuje i takovými archiváliemi, které by zde hledal málokdo. Jedním z takových příkladů mohou být propagační materiály vydané odborem Special Services hlavního velitelství armády USA v Evropě, uložené ve fondu Zpravodajské správy Generálního štábu (ZSGŠ) Československé lidové…

Zátopková pod Rudou hvězdou

Zátopková pod Rudou hvězdou

Psal se rok 1952, kdy si sportovní pár z Československa zcela podmanil XV. letní olympijské hry v Helsinkách. Manželé Zátopkovi získali v jeden den a krátce po sobě zlaté medaile, což dodnes patří k olympijským unikátům. Během jejich sportovních kariér se pozornost…

Akce „Kleť“

Akce „Kleť“

Ve sbírce Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy je pod archivním číslem V-3200 CB uložen velice obsáhlý vyšetřovací spis vedený na neznámé pachatele, kteří měli spáchat trestný čin podvracení republiky. To vše na základě skutečnosti, že ve dnech 21….

Jak odhalit anonyma

Jak odhalit anonyma

Pro odhalovaní anonymních „pachatelů“ protistátních dopisů nebo textů Státní bezpečnost používala kriminalistické metody, které měly zajistit zúžení okruhu podezřelých nebo přímo poukázat na konkrétní osobu pachatele takového činu. Rádi bychom v rámci archiválie měsíce představili několik ukázek, jak kriminalistické metody…

Příběh „opravdového“ agenta

Příběh „opravdového“ agenta

Dne 10. listopadu 1965 se objevila v denním tisku nenápadná stručná zpráva ČTK o návratu bývalého diplomata, pracovníka americké špionážní služby a funkcionáře emigrantských organizací Mikuláše Pátka do Československa. Nejspíš nevzbudila přílišnou pozornost. Další zpráva, týkající se tohoto muže, byla…

Karikatury

Karikatury

Ve vyšetřovacím spise V-11089 MV vedeném k Hubertu Steinovi a spol. se nachází soubor 31 karikatur, zdokumentovaných fotografem Karlem Novákem (1925-2007) v srpnu 1968 v pražských ulicích. Tyto karikatury byly vystaveny ve výlohách restaurací a dalších zařízení a byly i během dne…