Sborník Archivu bezpečnostních složek 11/2013

Obálka Sborník Archivu bezpečnostních složek 11/2013 - ilustrační foto Paleta odborných článků, materiálových studií a zpráv za uplynulý rok i úsměvných perliček z archivních fondů je opět velmi pestrá. Úvodní studie Jana Břečky je věnována osobnosti plukovníka Otty Wagnera, vojáka Československé armády a příslušníka Francouzské cizinecké legie, účastníka bojů na Blízkém východě i v Severní Africe, který na vlastní kůži zažil také perzekuci ze strany poúnorového režimu. Personálními změnami ve vedení československého četnictva a policie v květnu 1945 se zabývá příspěvek Jindřicha Marka, který popisuje zapojení policie a četnictva do povstání v Praze v květnu 1945 a následně vzájemné vztahy a osudy těch, kteří chtěli získat rozhodující pozice v nově vznikajícím bezpečnostním aparátu. Karolína Honsová zpracovala soudní proces s českým podnikatelem a ekonomem Janem Antonínem Baťou, tvůrcem nadnárodního koncernu, který proběhl v roce 1947. Markéta Bártová z Ústavu pro studium totalitních režimů soustředila svoji pozornost na život a kariéru jednoho z nejsurovějších vyšetřovatelů StB Theodora Běleckého, působícího v Praze koncem čtyřicátých let, a na jednotlivé případy, na jejichž vyšetřování se podílel. Martin Pulec popisuje ve své studii incident z roku 1964, který ve své době vzbudil pozornost v českem i německém tisku a dodnes vyvolává dohady. Oddíl odborných studii uzavírá článek Terezy Pavlíčkové, věnovaný tzv. třetí lidské pochodni, která vzplála v Jihlavě v roce 1969 – Evženu Plockovi. První z materiálových studií z pera Davida Hubeného zachycuje složitou situaci policejních složek v Praze těsně po skončení druhé světové války a dále se soustřeďuje na působení příslušníků Sovětské armády. Závěr příspěvku tvoři edice dokumentů z léta 1945, vztahujících se k regulaci vojenských povinnosti a chovaní příslušníků Rudé armády na území Prahy. Ve druhé materiálové studii dokončuje Pavel Žaček svůj příspěvek z minulého čísla Sborníku ABS, pojednávající o administrativě písemnosti StB kontrarozvědné povahy. Tentokrát se zaměřil na léta 1978–1989. V jedenáctém čísle sborníku jsou dále obsaženy kratší zprávy, informace o konferencích. Čtenáři nejsou ochuzeni ani o oblíbenou rubriku Archivní A-Ž. Sborník má bohatý obrazový doprovod, podrobný jmenný rejstřík a obsáhlý seznam zkratek. ABS, Praha 2013, 1. vydání, váz., 333 stran, ISSN 2336-1387

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

 • Světlana Ptáčníková: Úvodní slovo ředitelky ABS

STUDIE

 • Jan Břečka: Jeho vlastí byla legie. Životní pouť plk. Otty Wagnera
 • Jindřich Marek: Nouzové řešení, výměna generací, či první čistka? Personální změny ve vedení čs. četnictva a policie v květnu 1945
 • Karolína Honsová: Z modly zrádcem. Soudní proces s Janem Antonínem Baťou
 • Markéta Bártová: …hájí se tím, že neměl instrukce, jak má provádět výslech… Theodor Bělecký – jeden z vyšetřovatelů Státní bezpečnosti 50. let
 • Martin Pulec: …při tom jsem měl hodně smůly… Útěk vojína Miloše Dobřichovského a smrt vojína Josefa Ulricha
 • Tereza Pavlíčková: …jsem pro lidskou tvář-nesnáším necit-Evžen… Jihlava 1969 – protest Evžena Plocka

MATERIÁLY

 • David Hubený: Spolupráce policejního ředitelství a Rudé armády na zajištění bezpečnosti ve Velké Praze a potlačení kriminality rudoarmějců
 • Pavel Žáček: Administrativa písemností kontrarozvědné povahy II. Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB v letech 1978–1989

ZPRÁVY

 • Tomáš Bursík, Světlana Ptáčníková: Agenda III. odboje v Archivu bezpečnostních složek
 • Jiří Mikulka: Mezinárodní konference Češi a Němci na Vysočině
 • Tereza Pavlíčková: Informační boj o Československo/v Československu
 • Jitka Bílková: Setkání mladých pracovníků z institucí historické paměti k Evropskému dni uctění obětí zločinů totalitních režimů, Litva
 • Kateřina Lorencová: Konference konzervátorů-restaurátorů
 • Daniel Běloušek: Need to Know III., Visby, 26. až 27. září 2013
 • Světlana Ptáčníková: Mezinárodní konference European Remembrance v Berlíně
 • Tomáš Slavík: Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech – 40 let od poslední výrazné změny v organizaci Pohraniční stráže

ARCHIVNÍ A–Ž

REJSTŘÍK OSOB, KRYCÍCH JMEN, AKCÍ

SEZNAM UŽITÝCH ZKRATEK

SUMMARIES

RESŰMEE

AUTOŘI