Sborník Archivu bezpečnostních složek

Sborník Archivu bezpečnostních složek (ISSN 2336-1387) je odborné recenzované periodikum, zveřejňující původní vědecké práce z oblasti historických věd (zejména z období komunistické totalitní moci) a z archivnictví, práce zaměřené na historický vývoj bezpečnostního aparátu, potažmo státní správy, perzekuci obyvatel a další souvislosti s fungováním totalitních režimů v tuzemsku i zahraničí. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie a dále jej doplňují edice dokumentů a zprávy. První číslo vyšlo v roce 2003 pod názvem Sborník Archivu Ministerstva vnitra a vycházelo 1x ročně v tištěné podobě. Od roku 2007 jsou obsahy jednotlivých čísel sborníku a texty příspěvků umístěny na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek. Od konce roku 2007 vychází jako časopis 1x ročně v tištěné podobě pod názvem Sborník Archivu bezpečnostních složek. Sborník Archivu bezpečnostních složek je od listopadu 2014 zařazen do „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice“.

Kontakt

Adresa redakce: Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 Telefon: + 420 221 008 277 E-mail: sekretariat@abscr.cz

Redakční rada

Editor

Vydavatel

  • Archiv bezpečnostních složek (Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 75112817)

Recenzní řízení

Redakce Sborníku Archivu bezpečnostních složek si vyhrazuje, aby předložené texty nebyly současně zaslány k otištění nebo posouzení do jiných periodik. K otištění budou přijímány pouze texty původní, vypracované osobami uvedenými jako autor nebo autoři. Všechny zaslané příspěvky musí splňovat formální nároky kladené na odborný text, v opačném případě nebudou přijaty. Každá studie a edice dokumentů (materiály) bude podrobena nezávislému recenznímu posuzovacímu řízení. Na každý příspěvek budou vyhotoveny dva oponentské posudky od nezávislých odborníků. Posudky poté redakce předá autorovi, aby svůj příspěvek ve lhůtě maximálně do 3 týdnů podle návrhů posuzujících a svého uvážení doplnil nebo upravil. Na základě následně dodaného textu a posudků redakční rada rozhodne, zda budou či nebudou otištěny. Autoři textů přijatých k otištění ve Sborníku Archivu bezpečnostních složek souhlasí s tím, že se tyto texty zveřejní on-line jako studijní materiály na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek.