Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

  • „odborný rada – právník“ přímo řízený ředitelkou Archivu bezpečnostních složek

Oznámení, Žádost o přijetí, Čestné prohlášení