Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrová řízení na služební místa:

  • „Odborný rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů Archivu bezpečnostních složek.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • „Odborný rada – archivář “ v Oddělení archivních fondů FMV v Archivu bezpečnostních složek.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • Archiv bezpečnostních složek dále hledá uklízeče/ku pro úklid administrativní budovy v Praze.

úvazek: 0,5 (tj. 4 hodiny denně); nástup: 1. 12. 2018

požadujeme: bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pro žadatele narozené před 1. 12. 1971 negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.

O bližších podmínkách se prosím informujte na na tel.: 221008227 nebo na e-mailu: miroslav.svoboda@abscr.cz