Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa:

  • „Vrchní referent/rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.