Nabídka zaměstnání

  • Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení dvě služební místa „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.