Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrová řízení na služební místa:

  • „Odborný rada – referent“ v Oddělení ekonomiky a provozu v Archivu bezpečnostních složek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • „Odborný rada – personalista“ v Kanceláři ředitelky Archivu bezpečnostních složek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místoČestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.