Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

  • „Vrchní referent/rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Archiv bezpečnostních složek přijme archiváře do Oddělení archivních fondů FMV (pracovní poměr, zástup za MD/RD)