Nabídka zaměstnání

  • Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení dvě služební místa:
  • „odborný referent – archivář“ v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • „vrchní referent/rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

  • „odborný rada – právník“ v Kanceláři ředitelky Archivu bezpečnostních složek“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; Čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.