Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „rada – archivář“ v Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru; Vzor – čestné prohlášení

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada – referent“ v Oddělení ekonomiky a provozu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení; Žádost o přijetí do služebního poměru; Vzor – čestné prohlášení