Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrová řízení na služební místa.

1. Odborný referent – archivář v Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV – 8. platová třída

2. Odborný rada/rada – archivář v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení) – 10. platová třída

3. Odborný rada/rada – archivář v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení) – 11. platová třída

4. Odborný referent – archivář v Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV v Archivu bezpečnostních složek – 8. platová třída

5. Rada/odborný rada – právník přímo řízený ředitelem Archivu bezpečnostních složek – 12. platová třída

Kontakt na podání žádostí

Své žádosti zasílejte na e-mail: zuzana.zednikova@abscr.cz nebo do DS: 6r3afce


Archiv bezpečnostních složek poptává kolegu či kolegyni do Oddělení archivních fondů FMV jako zástup za MD/RD (více informací zde).