Nabídka zaměstnání

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

  • „rada/odborný rada – archivář“ v Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra

Oznámení, Žádost o přijetí, Čestné prohlášení