OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI POŘÁDANÝMI K MEZINÁRODNÍMU DNI ARCHIVŮ 2024 V ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Přidáno: 20.06.2024

Mezinárodní den archivů, který je vyhlášen Mezinárodní archivní radou a v naší republice zaštítěn Českou archivní společností, připadá na 9. června. Poprvé se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku svátek archivářů připomínal v roce 2009. Během následujících 15 let se dostal do širokého povědomí veřejnosti a svými akcemi se k němu hlásí stále více archivářů. Ti připravují pro zájemce nejrůznější výstavy, přednášky, ukázky archiválií, komentované prohlídky svých pracovišť, akce pro děti atd. ABS se k Mezinárodnímu dni archivů poprvé připojil před deseti lety. Naši zaměstnanci se snaží vymyslet každý rok trochu jinou náplň akce.

Další aktuality