Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

  • Dne 13. 4. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se vyšetřovacích spisů ÚDV ve věci násilného nezákonného odebírání dětí matkám stíhaným bývalou StB. Povinný odkázal žadatele na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který je jediným subjektem, který může tyto informace podávat.
  • Dne 15. 2. 2018 obdržel Archiv žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o průřezovém a odvětvovém rozpočtu, o počtu zaměstnanců, o průměrných platech zaměstnanců. Dále byl požadován seznam managementu, seznam vydaných a připravovaných publikací, seznam externích spolupracovníků, seznam užívaných formulářů, seznam subjektů zřizovaných Archivem; organizační řád, plán úkolů a kontrolní činnosti na rok 2018. Ve věci předložení vnitřních předpisů BOZP povinný subjekt žádosti nevyhověl a vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
  • Dne 2. 1. 2018 obdržel Archiv žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí archiválií dokumentujících vznik Policejního prezidia ČR a pozici policejního prezidenta. Požadované informace povinný subjekt nemá k dispozici, proto žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložil.