Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2024

  • Dne 19. 2. 2024 obdržel Archiv žádost o informace týkající se vyplacených příjmů ze závislé činnosti ředitele a vedoucích zaměstnanců úřadu za kalendářní rok 2023. Žádosti bylo vyhověno.