Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

  • Dne 11. 7. 2022 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly dotazy týkající se interní a externí komunikace Archivu. Archiv informaci v zákonné lhůtě poskytl.