Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

  • Dne 30. 3. 2017 obdržel Archiv žádost pana J. V. o poskytnutí informace o zaměstnancích Archivu. Nejprve byla žádost odmítnuta, po podání odvolání byla žadateli informace poskytnuta.