Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2021 obdržel Archiv bezpečnostních složek celkem 7 žádostí o informace dle tohoto zákona. Z toho bylo 5 odloženo a 2 žádosti byly vyřízeny poskytnutím informací. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Celkem vyřízeno žádostí 7
Poskytnutí informací 2
Žádost odložena 5

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

  • Dne 20. 10. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly anonymizované kopie náhodně vybraných rozsudků o neoprávněnosti evidence spolupracovníků bývalé StB. V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Archiv žádost odložil.
  • Dne 18. 10. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly počty státních zaměstnanců dle služebního zákona, zaměstnanců dle zákoníku práce a počty všech zaměstnanců v jednotlivých platových třídách. Na základě doplnění žadatelky Archiv požadovanou informaci poskytl.
  • Dne 1. 9. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byla informace ke spisu Pv 74/79, která se měla nacházet v Archivem zpracovávaných archiváliích. S odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. byla žádost odložena.
  • Dne 8. 7. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly dotazy o důvodech neinformování veřejnosti ze strany Archivu o kauzách uvedených žadatelem. Archiv s odkazem na ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. žádost odložil s tím, že není povinným subjektem.
  • Dne 14. 4. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly informace o čerpání a splacení půjčky rodinného příslušníka. Archiv žádost s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. odložil.
  • Dne 2. 3. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byla oblast zadávání veřejných zakázek. Archiv informaci poskytl.
  • Dne 11. 2. 2021 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byly zápisy z porad, pokyn ředitele odboru ABS MV a zápis z jednání. Archiv s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádost odložil.