Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2020 obdržel Archiv celkem 6 žádostí dle tohoto zákona. Z toho byly 4 odloženy a 2 částečně odmítnuty. Podrobnosti jsou uvedeny v níže připojené tabulce.

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Celkem vyřízeno žádostí 6
Rozhodnutí o částečném odmítnutí 2
Žádost odložena 4

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

  • Dne 20. 8. 2020 zaevidoval Archiv žádost o informaci, jejímž předmětem byly dotazy týkající se digitalizace a e-badatelny Archivu. Archiv vydal v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
  • Dne 29. 6. 2020 zaevidoval Archiv žádost o informaci, jejímž předmětem byly dotazy související s teorií a praxí spisové služby. V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., Archiv žádost odložil. Žadatel i přes poučení o nemožnosti takového postupu doručil Archivu odvolání. Archiv na toto podání žadateli sdělil, jaká je jeho zákonem stanovená působnost, tj. vysvětlil oprávněnost svého předchozího postupu.
  • Dne 26. 5. 2020 obdržel Archiv žádost o informaci, jejímž předmětem byly dotazy týkající se digitalizace a e-badatelny Archivu. V prodloužené lhůtě pak Archiv vydal v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
  • Dne 4. 5. 2020  obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byla informace o osobě, jejíž jméno se nachází v archivních materiálech. Archiv s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., žádost odložil.
  • Dne 7. 2. 2020 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byla informace o skartaci 25 tisících svazků s tématikou činnosti StB a mosžnosti koupení negativního lustračního osvědčení. Archiv postupoval v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) a ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
  • Dne 20. 1. 2020 obdržel Archiv žádost, jejímž předmětem byl trestní spis paní Heleny Mičkové (Válkové). Archiv s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., žádost odložil.