Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(rok 2011)

Celkem žádostí 5
z toho o spisy ÚDV 2
z toho materiály komise EZO 1
z toho o info k externím spolupracovníkům 1
z toho o platy vedoucích zaměstnanců 1
Informace poskytnuta 1
Informace poskytnuta částečně (rozhodnutí) 4
Informace neposkytnuta (rozhodnutí) 0
Podaná odvolání 1
z toho vyhověno 1