Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Počet podaných žádostí o informace: V roce 2008 nebyla evidována žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
  2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 rozhodnutí  
  3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 dovolání  
  4. Rozsudky soudů: 0 rozsudků  
  5. Náklady soudních řízení: 0,- Kč  
  6. Výčet poskytnutých výhradních licencí: Archiv v roce 2008 neposkytl žádnou výhradní licenci  
  7. Počet stížností podaných podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání, popis způsobu jejich vyřízení: 0 podaných stížností