Zpráva Archivu o poskytování informací za rok 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2013 Archiv vyřizoval celkem 10 žádostí dle tohoto zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce:

Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem žádostí 10
z toho k zaměstnancům ABS 4
z toho k badatelským dotazům 2
z toho k oblasti IT 1
z toho k ekonomickým, právním otázkám 3
Informace poskytnuta 7
Informace neposkytnuta (rozhodnutí) 2
Informace poskytnuta částečně 1
Podaná odvolání 3
Rozhodnutí org. 2. stupně 2
z toho potvrzeno rozhodnutí org. 1. stupně 2
Informace orgánu 2. stupně k neoprávněně podanému odvolání 1

Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

  • Dne 18. prosince 2013 obdržel Archiv bezpečnostních složek žádost od pana L. A., jejímž předmětem byly finanční náklady na vánoční večírek, který se konal v Archivu dne 16. prosince 2013.
  • Dne 20. listopadu 2013 obdržel Archiv žádost od pana L. A., jejímž předmětem byly dokumenty vztahující se k právnímu zastupování Archivu bezpečnostních složek v soudním sporu proti žadateli.
  • Dne 20. září 2013 obdržel Archiv žádost pana T. K., která se týkala především formulářů pro podání žádosti o zpřístupnění dokumentů na internetových stránkách Archivu. Archiv poskytl informaci v dopise ze dne 4. října 2013.
  • Dne 15. září 2013 obdržel Archiv bezpečnostních složek žádost pana J.V., jejímž předmětem byl dotaz na možnost publikování kopií archiválií, které byly vyhotoveny vlastním reprodukčním zařízením.
  • Dne 31. července 2013 obdržel Archiv žádost paní A. K., která se týkala informací souvisejících s IT vybavením a zabezpečením Archivu a jeho činnosti.
  • Dne 31. května 2013 obdržel Archiv žádost od pana L. A., jejímž předmětem bylo případné vrácení odstupného (odchodného) bývalých zaměstnanců Archivu, kteří byli do Archivu opět přijati do pracovního poměru.