Souhrnná tabulka – žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (rok 2012)

Celkem žádostí 2
Informace poskytnuta v plném rozsahu 2
Informace poskytnuta částečně 0
Informace neposkytnuta 0
Podané odvolání 0