Sborník Archivu bezpečnostních složek 21/2023

Vyšlo jednadvacáté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

už po jednadvacáté se chceme se Sborníkem Archivu bezpečnostních složek ucházet o vaši pozornost, o váš odborný zájem a kritické zamyšlení. Patnáct let, které v roce 2023 uplynuly od vzniku Archivu bezpečnostních složek, a dvacáté první číslo jeho periodika působí nesourodě jen na první pohled. Počátek našeho Sborníku pramení v éře Ministerstva vnitra, v níž vyšlo jeho prvních pět čísel. Jestliže od roku 2008 Sborník, tentokrát již jako Sborník Archivu bezpečnostních složek, zachoval kontinuitu a pokračoval číslem 6 v dosavadní číselné řadě, bylo to tím, že většina materiálu v tehdy vzniklém Archivu bezpečnostních složek pocházela z Archivu Ministerstva vnitra a že odborné zaměření Sborníku na materiály bezpečnostních složek a na období 1939–1989 zůstalo zachováno.

Při procházení tohoto i předcházejících čísel Sborníku si můžeme uvědomit, že Chestertonův výrok o minulosti, která „už není, co bývala“, nemusí být jen povzdechem nebo ironickým bonmotem. Také naše poznání minulosti už není, co bývalo: znalosti se za léta existence Sborníku rozšiřují nejenom díky širší škále využívaných pramenů, ale také lepším poznáním pramenů a snad i jejich hlubší interpretací. Toto vše nám na poli materiálů z činnosti bezpečnostních složek umožnuje nejenom objevovat témata nová, ale i klást si nové otázky nad tématy známými.

Za kolektiv, který toto číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek připravil, za členy redakční rady, a především jménem pracovníků Archivu bezpečnostních složek přejeme všem inspirativní čtení. Pokud vás, vážené čtenářky, vážení čtenáři, texty z tohoto Sborníku zaujmou a přivedou vás do našich badatelen, budeme jenom rádi. (Celý text úvodního slova zde.)

Pavel Vaněk, předseda redakční rady

ABS, Praha 2023, 1. vydání, váz., 343 stran, ISSN 2336-1387


Úvodní slovo

 • Pavel Vaněk: Úvodní slovo

Studie

 • Tereza Poláčková: Evžen Esteřák, advokát ve službách státu
 • Veronika Koubová: „Skláním se pod tíhou“. Osud litoměřického biskupa Štěpána Trochty v padesátých letech
 • Tomáš Švestka: Zřízení 3. karlovarské brigády Pohraniční stráže a její činnost v letech 1952–1955
 • Matouš Rusnák: Příbramsko a agenti chodci. Čtyři příběhy zapomenutých odbojářů
 • Anna Szczepańska-Dudziak: Krycí jména Pirát, Námořník, Želva. Českoslovenští námořníci ve Štětíně ve světle archivů československé bezpečnostní služby

Materiály

 • Martin Pulec – Pavel Navrátil: Případy zběhnutí od Pohraniční stráže do zahraničí v sedmdesátých letech dvacátého století

Zprávy

 • Markéta Burešová: Sympozium Rodokmen Broumovska
 • Josef Vávra: Den otevřených dveří v ABS v Kanicích
 • Xenie Penížková, Jaroslav Vaňous: Ohlédnutí za červnovým dnem otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek
 • Jaroslav Pažout: Poslední dva ročníky tradičního libereckého česko-slovenského semináře (2022 a 2023)
 • Veronika Chromá: Na čaj do archivu
 • Veronika Chromá: Vyhodnocení dotazníku badatelské spokojenosti
 • Petr Zeman: Zpráva o vývoji a nasazení systému SODA v Archivu bezpečnostních složek

Recenze a anotace

 • FIKAROVÁ, Lucie. Plzeň punková a metalová. Punková a metalová alternativní hudební scéna v Plzni (1983–1995)    (Jakub Hlídek)
 • FITZPATRICK, Sheila. Stručné dějiny Sovětského svazu (Jiří Lehnert)
 • BLAŽEK, Petr. Happeningem proti totalitě (Michaela Skořepová)

Archivní A-Ž

Jmenný rejstřík

Seznam zkratek

Summaries

Resümee

Autoři