Ohlédnutí za Mezinárodním dnem archivů v Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek pořádal již tradičně v souvislosti s Mezinárodním dnem archivů Dny otevřených dveří, tentokrát ve dvou termínech. Dne 7. června 2018 v budovách na Branickém náměstí v Praze a v Kanicích u Brna a 14. června pak v pražské budově v ulici Na Struze. Všechny se mimořádně vydařily, o čemž vypovídají krátká ohlédnutí a fotogalerie pod níže uvedenými odkazy.