Ohlédnutí za akcí „Na čaj do archivu“

Dne 17. listopadu 2019 byla při příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce mimořádně přístupná i budova Archivu bezpečnostních složek v ulici Na Struze. V rámci Festivalu svobody a dalších akcí, konajících se na Národní třídě, mohli lidé od 11 do 16 hodin přijít i Na čaj do archivu, jak byla akce pojmenována.

Při posezení nad šálkem čaje mohli lidé v badatelně zhlédnout ukázky originálních dokumentů vztahujících se k osobnosti Václava Havla, především k jeho perzekuci ze strany StB, ale i další archiválie týkající se samotné listopadové revoluce, jako např. originály denních situačních zpráv Federálního ministerstva vnitra. Mezi vystavenými archiváliemi zaujal příchozí především vyšetřovací spis ze sbírky Zvláštní vyšetřovací spisy, arch. č. ZV-485 MV, ukrývající zabavenou korespondenci, odesílanou Václavu Havlovi do ruzyňské věznice v roce 1979 po jeho zadržení kvůli členství v nově založeném Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Návštěvníci se zájmem listovali rovněž ve vyšetřovacích spisech ze sbírky Správa vyšetřování Státní bezpečnosti – vyšetřovací spisy, konkrétně arch. č. V-42391 MV, který se týká vyšetřování vzniku a následného rozšiřování petice Několik vět z června 1989, a dále arch. č. V-33766 MV. Tento spis totiž obsahuje seznamy prvních signatářů Prohlášení Charty 77 z roku 1977 včetně podpisů herečky Vlasty Chramostové nebo zpěvačky Marty Kubišové. Veřejnost mohla nahlédnout také do několika archiválií vztahujících se k vyšetřování nálezu odposlechů v bytě Václava Havla.

Vedle výše uvedeného mohli příchozí v badatelně rovněž podat žádost o předložení jakékoliv archiválie či se registrovat do webové aplikace eBadatelna.cz. Návštěvníkům bylo k dispozici malé občerstvení, připravené přítomnými archiváři, kteří s nadšením zodpovídali dotazy zájemců na další archiválie spravované Archivem bezpečnostních složek.

K vidění byla také výstava Svět kreslí Havla, unikátní projekt České unie karikaturistů, jež vyzvala umělce z celého světa k vytvoření karikatury prvního československého postkomunistického prezidenta.

„Na čaj do archivu“ nakonec dorazilo zhruba 240 návštěvníků. Vedle pamětníků a zájemců o historii z řad široké veřejnosti se na vystavené dokumenty přišlo podívat i několik rodin s dětmi.

Reakce médií je možné zhlédnout na následujících odkazech:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/desitky-zajemcu-si-dnes-prohledly-archivni-zaznamy-stb-o-havlovi/1822075

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/co-vedela-stb-o-havlovi-dokumenty-citaji-desitky-tisic-stran-83093