Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 9. června 2016 Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice a v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Program dne otevřených dveří se bude skládat z komentovaných prohlídek budov od 11 do 17 hodin v každou celou hodinu.