Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek 2023

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro návštěvníky dne 8. června 2023 opět otevřou dvě budovy ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, a Brno – Kanice. V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností jednotlivých pracovišť.

Program jednotlivých prohlídek se v každé budově liší.

ABS BRANICKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 4, 8. ČERVNA 2023, 14–18 HOD.

Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století.

Komentované prohlídky: Ve 14, 15, 16 a 17 hodin. V případě dostatečného zájmu může být v 15:30 nebo v 16:30 hodin vypravena i speciální dětská prohlídka. Skupiny se mohou objednat i v jinou hodinu. Dopoledne je vyhrazeno školám.

Stanoviště:

1) badatelna

Díky ojediněle otevřené legislativě mají žadatelé v České republice neomezený přístup k archiváliím, které vznikly činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS proto patří mezi badatelsky nejvyužívanější archivy. V jeho studovnách se v covidovém roce 2021 registrovalo celkem 1144 badatelů, kteří vykonali 2294 badatelských návštěv, při nichž jim bylo předloženo celkem 20 812 signatur. O rok později, v roce 2022, navštívilo badatelny (Struha, Kanice a služební v budově Braník) celkem 1263 badatelů, kteří vykonali 2756 badatelských návštěv. Předloženo jim bylo celkem 22 801 signatur.

Souběžně s tím probíhalo doplňování elektronické badatelny, tzv. eBadatelny, kterou v loňském roce využilo 1834 badatelů (nárůst o více než 40 %), z nichž bylo 672 nově zaregistrováno. Ti si prohlédli 61 649 inventárních jednotek (rovněž o více než 40 % oproti roku 2021). K 31. 12. 2022 bylo v eBadatelně dostupných 8 299 523 skenů a 128 879 inventárních záznamů. Koncem roku bylo zprovozněno vyhledávání přímo v textech archiválií zpracovaných technologií OCR, což je výrazný přelom ve formě přístupu k informacím obsaženým v archiváliích.

Na tomto stanovišti archiváři stručně seznámí zájemce s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií vztahujících se k příběhům z prezentované výstavy Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století, ale také filmy z provenience SNB; bude zde také možnost registrovat se do zmíněné eBadatelny, to vše v příjemném prostředí, s možností posezení s drobným občerstvením a diskuzí s archiváři nad různými tématy.

2) pracoviště evidencí

Vyhledávání archiválií ABS je do značné míry založeno na jmenných evidencích a databázích. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence však spravuje pouze náš Archiv, který Vám také jako jediný může předložit archiválie z provenience bezpečnostních složek komunistického režimu. Odborná pracovnice bude vyhledávat (v žargonu archivu „lustrovat“) ve všech evidencích a pohovoří o komplikovaném systému lustrací.

3) depozitář

Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2022 celkem 754 archivních souborů o celkové metráži 20 368,24 bm (oproti roku 2021 nárůst o 83,53 bm). Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání. Na místě budou připravené i zajímavé ukázky archiválií.

4) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originální archiválie do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím a archiválie samotné chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše a další typy materiálu.

5) restaurátorská dílna

Archiv jako moderní instituce věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování dokumentů budou mít restaurátoři pro zájemce připravené ukázky činností a materiálů, kterými se pokusí ilustrovat náplň své práce.

6) prezentace ÚSTR

Na místě bude připraveno stanoviště, kde bude možnost diskutovat s historiky Ústavu pro studium totalitních režimů. V nabídce budou publikace ÚSTR a od 18 hodin v naší zasedací místnosti vystoupí historik ÚSTR, Mgr. Libor Svoboda, PhD. s přednáškou, která bude zaměřena na jeden z příběhů, který najdete na prezentované výstavě „Ještě jsme ve válce“.  Seznámí Vás s osudem Václava Jakeše, muže, který za dramatických okolností unikl v říjnu 1951 zatčení a téměř 15 let se skrýval před Státní bezpečností. Na místě nebudou chybět k tomuto případu ukázky originálních archiválií.

7) komiksová výstava Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století

Během Dne otevřených dveří bude k vidění také komiksová výstava Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století. Výstava vychází ze stejnojmenné knihy, oceněné v roce 2012 cenou Muriel za nejlepší komiksovou knihu roku. Obě vznikly ve spolupráci ÚSTR, neziskové organizace Post Bellum a několika českých a slovenských výtvarníků. Poutavé komiksové příběhy, vytvořené na základě vyprávění pamětníků, zaznamenaných v letech 2001–2011, přenesou diváky (a čtenáře) na válečnou frontu, do koncentračních táborů, komunistických kriminálů i do prostředí Státní bezpečnosti.

Ani letos nebude chybět dětský koutek – Koutek malého archiváře. O děti bude aktivně postaráno, budou se moci seznámit s prací v Archivu a některými činnostmi běžného archiváře po svém, zatímco si jejich rodiče budou moci s průvodcem projít všechna stanoviště prohlídky. Rozhodně je nenechávejte doma, u nás se nudit nebudou!

ABS BRNO – KANICE, 8. ČERVNA 2023, 16 HOD.

Studnice poznání v kanických lesích, tentokrát také se zajímavou přednáškou k jednomu neblahému výročí.

Ve čtvrtek 8. června 2023 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích. Objekt se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového Hlavního nádraží tramvají č. 2, směr Stará Osada („Brno-Židenice, Stará Osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 na nástupišti č. 7 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za 10-12 minut dojde k budově archivu.

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice a zajímavou přednášku na téma Naše měna je pevná! aneb měnová reforma v roce 1953. K tomuto tématu bude připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Za doprovodu pracovníků ABS si poté budou moci návštěvníci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem přípravy archiválií na digitalizaci i s provozem kanické badatelny.

Program začíná v 16:00 hodin.