Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek 2022

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se po covidové pauze pro návštěvníky dne 9. června 2022 otevřou dvě budovy ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, a Brno – Kanice. V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností jednotlivých pracovišť.

Program jednotlivých prohlídek se v každé budově liší.

ABS BRANICKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 4, 9. ČERVNA 2022, 14–20 HOD.

V hledáčku Státní bezpečnosti

Komentované prohlídky: Ve 14, 15, 16, 17, 18 a 19 hodin. Skupiny se mohou objednat i v jinou hodinu. Dopoledne je vyhrazeno školám.

Stanoviště:

1) badatelna

Díky ojediněle otevřené legislativě mají žadatelé v České republice neomezený přístup k archiváliím, které vznikly činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS proto patří mezi badatelsky nejvyužívanější archivy. V jeho studovnách se v roce 2019 (který byl posledním rokem, kdy Archiv fungoval ve zcela běžném režimu) zaregistrovalo 1 609 badatelů, kteří vykonali 3 685 návštěv. Celkem bylo předloženo 24 627 signatur. V covidovém roce 2021 se pak registrovalo celkem 1144 badatelů, kteří vykonali 2294 badatelských návštěv, při nichž jim bylo předloženo celkem 20 812 signatur. Lze předpokládat, že s intenzivnějším využíváním eBadatelny (aplikace, umožňující registrovaným badatelům dálkový přístup k části digitalizovaných archiválií) se bude toto číslo nadále snižovat. Na tomto stanovišti archiváři stručně seznámí zájemce s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB, bude zde také možnost registrovat se do zmíněné aplikace eBadatelna, to vše v příjemném prostředí, s možností posezení s drobným občerstvením a diskuzí s archiváři nad různými tématy.

2) pracoviště evidencí

Vyhledávání archiválií ABS je do značné míry založeno na jmenných evidencích a databázích. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence však spravuje pouze náš Archiv, který Vám také jako jediný může předložit archiválie z provenience bezpečnostních složek komunistického režimu. Odborná pracovnice bude vyhledávat (v žargonu archivu „lustrovat“) ve všech evidencích a pohovoří o komplikovaném systému lustrací.

3) depozitář

Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2021 celkem 754 archivních souborů o celkové metráži 20 284,71 bm. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání. Na místě budou připravené ukázky archiválií vztahující se ke Správě sledování, tzv. IV. správě SNB).

4) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originální archiválie do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím a archiválie samotné chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše a další typy materiálu.

5) restaurátorská dílna

Archiv jako moderní instituce věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování dokumentů budou mít restaurátoři pro zájemce připravené ukázky činností a materiálů, kterými se pokusí ilustrovat náplň své práce.

6) prezentace ÚSTR

Na místě bude připraveno stanoviště, kde bude možnost diskutovat s historiky Ústavu pro studium totalitních režimů nejen o tom, jakým způsobem pracovala Správa sledování. V nabídce budou publikace Ústavu a od 18 hodin se uskuteční přednáška ředitele odboru výzkumu a vzdělávání PhDr. Prokopa Tomka, Ph.D.  „Město jinak: Stopy Státní bezpečnosti v Praze“ s ukázkami fotografií, která bude současně i prezentací knihy „Estébáckou Prahou“ téhož autora. Její vznik zásadně umožnily právě informace i obrazový materiál Archivu bezpečnostních složek.

7) Správa sledování

Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích i prožít – konkrétně se u nás, velmi netradičně, seznámíte blíže s metodikou práce tzv. sledky, je možné, že během komentované prohlídky zakusíte i nepříjemné „tajné sledování“.  Během komentované prohlídky tak zažijete i interaktivní vstupy a archiválie před Vašimi zraky doslova „oživnou“.

Ani letos nebude chybět dětský koutek – Koutek malého archiváře. O děti bude aktivně postaráno, seznámí se s činností Archivu a s prací běžného archiváře po svém, zatímco si jejich rodiče budou moci s průvodcem projít všechna stanoviště prohlídky. Rozhodně je nenechávejte doma, u nás se nudit nebudou!

ABS BRNO – KANICE, 9. ČERVNA 2022, 16 HOD.

Studnice poznání v kanických lesích

Ve čtvrtek 9. června 2022 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích u Brna. Objekt se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat ze Staré osady („Brno-Židenice, Stará osada“), nástupiště č. 7, autobus č. 201, a vystoupit na zastávce „Brno-Líšeň, Na Spáleništi“ (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za cca 15 minut dojde k budově Archivu. Odjezd autobusu ze Staré osady je v 15:15 hod.

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice, za doprovodu pracovníků ABS si poté budou moci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem digitalizace i s provozem kanické badatelny.

Program začíná v 16:00 hodin.