Den otevřených dveří vzbudil i letos velký zájem

Dne 8. června 2017 Archiv bezpečnostních složek uspořádal Den otevřených dveří a zpřístupnil veřejnosti všechna svá sídla s výjimkou budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici v Praze, která je vyklizena a chystá se na rekonstrukci. Zaměstnanci Ústavu se do programu zapojili také.

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se tak zájemci při komentovaných prohlídkách mohli podívat na jindy nepřístupná místa a zažít i jistá překvapení. Hlavním motivem byly tentokrát osudy účastníků III. odboje. ÚSTR i ABS totiž chystají na podzim velkou výstavu k Akci Světlana. Právě o ní se návštěvníci mohli dozvědět jak ve výkladech historiků, tak při krátkých divadelních vystoupeních, kterými archiváři už tradičně Den otevřených dveří oživují. Zájem veřejnosti i médií byl potěšující, a to nejenom v pražských budovách Na Struze a na Braníku, ale i v moravských Kanicích.

Archiv v Kanicích

Zdejší sídlo „v lesích“ je značně odlehlé, takže zájemci tam mají cestu nesnadnou. Ale zatím jich pokaždé přišlo dost, letos kolem 80. Sestup do podzemního krytu má ostatně svoji působivost…

Dvě prohlídky (v 10 a v 16 hodin) začaly tradičním seznámením s historií a současností kanického pracoviště. Pozornost si ovšem získaly také dobové instruktážní filmy ministerstva vnitra a pozoruhodný sestřih audiovizuální radiokomunikace příslušníků SNB, kteří zasahovali proti demonstrantům v srpnu 1969.

Archiváři pak zavedli návštěvníky do všech depozitářů a nechyběla ani praktická ukázka digitalizace či provozu badatelny. Při odchodu ještě každý dostal něco na památku.

V předstihu před začátkem prohlídek už dorazili první zájemci. Prohlédli si výstavku a zhlédli připravený sestřih instruktážních filmů ministerstva vnitra (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) V úvodu návštěvy nemohly chybět informace o historii i současností archivu (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) K navození dobové atmosféry posloužily i uniformy příslušníků SNB. Zejména starší návštěvníci je měli v dobré paměti  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Součástí prohlídkového okruhu byl i depozitář personálních spisů  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) V depozitáři archivních fondů StB by někteří návštěvníci vydrželi dlouho  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Na předmětech v depozitáři archivních fondů Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra se zachovaly i zbytky ostnatého drátu (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017)

Archiv na Braníku

Do pražské budovy ABS na Braníku se také běžně nechodí, není tam badatelna pro veřejnost. Ale na Den otevřených dveří ji archiváři zřídili i zde – a archivářky ji vybavily dokonce občerstvením z domácích kuchyní (a ovšem také širokou nabídkou archivních sborníků a dalších publikací).

Návštěvníci se mohli vžít do role badatelů i archivářů. Celý proces práce s archiváliemi totiž průvodci ukazovali na příkladu osudu odbojové organizace Světlana. Dozvěděli jste se tu, jak se vlastně má správně žádat o archiválie, jak vypadá „lustrace“ v evidencích archivu a jak se pak hledají archiválie v depozitářích. Nechyběl exkurz do práce restaurátorů a oddělení digitalizace. Historici pak mimo jiné ukazovali, jak se archivní materiál může interpretovat.

Pro malé badatele byla letos nově připravena dětská cesta „Po stopách odboje“, kterou si prošly desítky dětí. Luštily šifrovaný text, četly neviditelný inkoust nebo přepisovaly letáky na dobových psacích strojích.

Nad nejzajímavějšími archiváliemi odpovídala ředitelka archivu Světlana Ptáčníková na četné dotazy badatelů či novinářů, stejně jako návštěvníků, kteří tu byli poprvé  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Historik Luboš Kokeš představil složitou strukturu odbojové organizace Světlana a návštěvníky tak uvedl do problematiky osudů III. odboje (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) K tradičním návštěvnickým atrakcím patří stroj Neschen C500, který dovede hromadně odkyselovat papírové dokumenty. Tím se archiváliím významně prodlužuje životnost (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Jaroslav Pinkas ze vzdělávacího oddělení ÚSTR ve filmovém bloku představil proměny obrazu III. odboje (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Takhle vypadal pracovní list „Po stopách odboje“ pro nejmladší (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Den otevřených dveří v ABS na Branickém náměstí 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS na Branickém náměstí 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS na Branickém náměstí 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS na Branickém náměstí 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS na Branickém náměstí 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS na Branickém náměstí 8.6.2017

Archiv Na Struze

V budově Na Struze sídlí momentálně jediná pražská badatelna ABS, a tak v ní občas bývá i docela plno. Při Dni otevřených dveří tomu samozřejmě nebylo jinak. I pravidelní badatelé však spatřili zdejší prostory v jiném světle – a hlavně mohli vkročit i do míst jindy nepřístupných.

Zavítalo sem přes 120 návštěvníků. Ocenili nabídku publikací ABS a ÚSTR, které mohli tentokrát získat zdarma, zaujala je výstavka nejpozoruhodnějších archiválií i promítané filmy z provenience SNB, sledovali provoz odborných pracovišť digitalizace i restaurování.

Největší zájem přirozeně – jako každý rok – budily hrané scénky, při nichž „ožily archiválie“. Tentokrát šlo o části vyšetřovacího spisu V-2670 BN vedeného proti členům protirežimní organizace Světlana. Návštěvníci si namísto pročítání tisíců stran spisu rychle a barvitě představili situaci na stanici StB v Uherském Hradišti. Poté byli „přeneseni“ do Horní Lidče na Zlínsku, kde StB zatýkala odbojáře přímo při rozmnožování protistátních letáků.

Vedle dojmů si hosté odnášeli i žluté desky s dárky z různých stanovišť (sesbírali do nich například vtipy z 50. let či dobové letáky).

Večerní přednáška historiků Libora Svobody a Luboše Kokeše pak přiblížila komplikované osudy členů odbojové skupiny Světlana a zároveň byla neformální pozvánkou k připravované podzimní výstavě.

Na začátku komentovaných prohlídek se úvodního slova chopili ředitelé obou institucí – Zdeněk Hazdra a Světlana Ptáčníková. K vedení skupiny se chystá Jitka Bílková (vpravo)  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Mezi návštěvníky se tentokrát objevili i hosté z Číny, bojovníci za lidská práva (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Krabice, krabice, krabice… Na pohled nic zvláštního, ale když mluví znalá archivářka, návštěvníci (zde skupina z pražského gymnázia Na Vítězné pláni) pozorně poslouchají (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Návštěvníkům se tradičně ukazují „oživlé archiválie“: divadelní výstupy znázorňující to, co je zapsáno v historických dokumentech. Tentokrát se pracoviště lustrací proměnilo ve stanici StB v Uherském Hradišti (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Estébáky instruovaný provokatér právě úspěšně infiltroval do protirežimní organizace – probíhá domluva ohledně dalšího postupu… (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Pracoviště restaurátorů má vždycky co ukazovat  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Archiváři samozřejmě z mnoha kilometrů archiválií pokaždé vytáhnou takové, které upoutají pozornost  (Den otevřených dveří ABS a ÚSTR 8.6.2017) Den otevřených dveří v ABS Na Struze 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS Na Struze 8.6.2017 Den otevřených dveří v ABS Na Struze 8.6.2017

Videozáznam přednášky Případ Světlana