Ohlédnutí za akcí „Na čaj do archivu“

Dne 17. listopadu 2022 byla při příležitosti oslav 33. výročí sametové revoluce mimořádně otevřená i budova Archivu bezpečnostních složek v ulici Na Struze. V rámci festivalu Korzo národní, konajícího se na Národní třídě, mohli návštěvníci od 13 do 19 hodin přijít i Na čaj do archivu, jak tuto akci již tradičně nazýváme.

V budově byla pro návštěvníky připravena výstava „Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77”, kterou Archivu pro tuto příležitost zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů. Výstava, mapující osudy některých mluvčích Charty 77, je doprovázena rozsáhlým obrazovým materiálem zejména ze sledovacích akcí Státní bezpečnosti.

O kartotékách, registračních protokolech a celkově o systému jmenných evidencí Archivu se návštěvníci dozvěděli na výjimečně zpřístupněném lustračním pracovišti. Zde bylo zároveň možné registrovat se do webové aplikace eBadatelna, díky níž je možné studovat některé digitalizované archiválie z pohodlí domova. O tuto možnost byl v rámci dne otevřených dveří velký zájem, protože od letošního listopadu Archiv spustil v rámci této aplikace fulltextové prohledávání archiválií pomocí technologie OCR (optické rozpoznávání znaků). Nově je tak možné vyhledávat v eBadatelně nejen podle názvů archiválií a rejstříkových hesel, ale přímo dle klíčových slov, obsažených v textech těchto archiválií.

V dalším patře pak příchozí měli možnost prohlédnout si ukázky originálních písemností z provenience Státní bezpečnosti. Návštěvníky zaujaly především svazky Správy sledování SNB, které byly vedeny mimo jiné právě na mluvčí Charty 77, a dokumenty vztahující se k tzv. akci Norbert. V prostorách badatelny se zároveň podával čaj a archiváři osobně připravili pro tento den i malé občerstvení. Velký zájem byl také o publikace Ústavu pro studium totalitních režimů a každoročně vydávaný Sborník ABS.

Archiváři připravili rovněž kopie různých velice úsměvných archiválií, které vzbudily velký ohlas. Pro mladší návštěvníky byl i letos zřízen dětský archivářský koutek, kde se pravidelně největší oblibě těší dobový psací stroj, na němž si děti směly vyplnit tzv. osobní popisovou kartu za pomoci slovníku, který využívala československá zahraniční zpravodajská služba v 80. letech minulého století pro popis tzv. nepřátelských osob.

Účast na letošním „Čaji do archivu“ byla opravdu hojná. Budovu Na Struze navštívilo rekordních 406 lidí včetně kolegů z jiných archivů. Inspirovat se přišli např. ředitelé státních oblastních archivů – konkrétně v Praze a v Plzni, Karel Řeháček a Karel Koucký.  Odměnou pro archiváře za vynaložené úsilí při organizaci této akce byl nečekaně velký zájem návštěvníků, jejich podnětné dotazy a úsměvy přítomné nejen v dětském koutku. Přestože archiváři na 17. listopad připravili bohatý program, o nejsilnější a vskutku dojemný zážitek se postarali sami návštěvníci, kteří si v badatelně Archivu přesně v 17 hodin a 11 minut spontánně společně zazpívali Modlitbu pro Martu.

Vzhledem k pozitivním ohlasům na proběhlou akci pevně doufáme, že se podaří tradici Na čaj do archivu zachovat i v budoucích letech a že Archiv bude i nadále otevřenou institucí, na kterou se může veřejnost kdykoli obrátit.

Akce si povšimla i média, její začátek zachytila ČT v živém vstupu v pořadu Studio ČT 24: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411033761117/ (čas videa 12:15). Pozvánku odvysílala v rámci programu Nový den rovněž Iprima televize – https://cnn.iprima.cz/porady/novy-den/17112022-daniela-revai-josef-madle (33:40)

Další reakce médií je možné zhlédnout na následujících odkazech:

https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/116163/kam-na-sametove-oslavy-tato-mista-byste-v-praze-nemeli-minout.html

https://www.prehledne24.cz/domaci/vyhledavani-v-archivaliich-bude-jednodussi-archiv-bezpecnostnich-slozek-spousti-prohledavani-primo-v-textech-archivalii/?fbclid=IwAR1rLXSoSxZjch8J_efRewc91KrMF6N9UyIOLJQG8mp6tPywwbkrd4ngVs0