Mládí kontra konspirace

Vážené badatelky, vážení badatelé,

Archiv bezpečnostních složek (ABS) má ve svých početných fondech a sbírkách mj. Sbírku filmů ABS, která vznikla po roce 2008 delimitací instruktážních filmů vytvořených pro potřeby příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB). Tento měsíc jsme pro Vás vybrali jeden takový film z počátku osmdesátých let minulého století určený tehdy především příslušníkům útvarů sledování. Přenesme se na chvíli nazpět do roku 1982…

Vážené sledovačky, vážení sledovači,

mezi významné prostředky kontrarozvědné činnosti patří bezpochyby sledování. Jeho provádění je svěřeno specializovaným útvarům sledování, které se svojí specifickou činností podílejí na odhalování, předcházení, zamezování a dokumentování podvratné činnosti protivníka. Jedním ze základních požadavků činnosti těchto bezpečnostních složek je konspirace. Ve směrnicích jsou stanoveny zásady pro dodržování konspirace jak pracovníků sledování, tak i celého procesu sledování. Nejčastěji se s těmito zásadami dostávají do konfliktu mladí příslušníci.

Podíváme se proto na několik příběhů, které lze nazvat:

Mládí kontra konspirace

Hrají:

Objekt                                                Náčelník                                     Vedoucí skupiny                     Mladí sledovači

Příběh první začne nástupem mladých příslušníků k útvaru sledování. Uvidíme, že k mládí patří vlastní představy o vhodném oblečení a osobním vzhledu a také snaha o zvýraznění individuality osobnosti. Dojde i na rozpor se základní zásadou konspirace, tou je nenápadnost vzhledu a univerzálnost nasazení v jakémkoliv prostředí. Náčelník předá několik dobře mířených rad našim mladým sledovačům.

Příběh druhý nás připraví do akce s Vedoucím skupiny, kde po převléknutí mladých sledovačů, položíme otázku, zda je to chyba našich textiláků, malý sortiment výrobků nebo něco jiného? Zjistíme, že džínovina je sice u mladých i u starších oblíbená, ale v tomto případě však narušuje zásadu univerzálnosti nasazení. Když to ovšem podmínky zvlášť vyžadují, jsou i džíny samozřejmě žádoucí!

Příběh třetí přinese zjištění, že dodržování zásad konspirace se nejlépe projeví při vlastním sledování, kde naši mladí sledovači, v ne zcela vhodném oblečení, čekají na sledovanou osobu v místě bydliště. Upoutá pozornost objekta i další chyba, které se naše příslušnice dopustí? A nepromění náš mladý sledovač tuto pozornost v podezření?

Příběh čtvrtý ukáže, že sledovači se nepohybují jen na ulicích, ale že musí navštěvovat i různé společenské místnosti, kam vstup nemusí být vždy jednoduchý. A jak se vyplatí jednat a chovat se tak, jak vyžaduje situace.

Příběh pátý bude o tom, že úspěch při sledování závisí velmi často na vhodném oblečení našich mladých sledovačů. Podíváme se do hostince u Švejka, kde život v pohostinství, po malém nedorozumění, půjde docela obyčejně dál a kde si ani objekt nevšimne, že je sledován.

V příběhu šestém najdeme poučení, co udělat, či spíše nedělat při sledování osob ve společenských místnostech. Naše dvojice nebude mít problémy s oblečením, ale s tancem a alkoholem. A kde se bude chovat tak přirozeně, až zapomene na svůj úkol.

Příběh sedmý a poslední je o předpokladu pohybu sledované osoby. Nepřekvapí nás proto rychlá operativní reakce vedoucího skupiny a náčelníka na nově vzniklou situaci, kdy je nutné zvolit jiné oblečení a vybavení. Také se rozloučíme s naší mladou dvojicí sledovačů na nádraží Dejvice. Do přírody s námi nepojedou.

A nakonec si zopakujeme, že znalosti zásady konspirace si musí neustále opakovat i starší, zkušení příslušníci. Především to však platí pro mladé příslušníky útvaru sledování.

Zdroj: Sbírka filmů ABS, ev. č. ÚZSI-11 (Mládí kontra konspirace, ČAF 1982)