Archivy

Akce Norbert

Akce Norbert

Krátce po 17. listopadu 1989 ještě nebylo vůbec jisté, zda režim proti stupňujícím se protestům nakonec nepoužije sílu. V takovém případy by byly uvedeny v život plány k zajištění speciálních bezpečnostních akcí, jako byly „Vlna“, „ Zásah“ nebo právě…

Pálení v Kanicích

Pálení v Kanicích

Pracoviště Archivu bezpečnostních složek v Kanicích u Brna se v revolučních dnech roku 1989 dostalo díky sdělovacím prostředkům do povědomí veřejnosti v souvislosti s nechvalně proslulými „divokými skartacemi“ písemností Státní bezpečnosti. V objektu současného archivu totiž od druhé poloviny 80. let sídlil odbor…

Soudruh Chroust

Soudruh Chroust

Prostor pro kritiku režimu v Československu a celého východního bloku nebyl během vlády KSČ příliš široký. Naopak veřejné zpochybňování vládních úspěchů či zesměšnění komunistických státníků byly vnímány jako nežádoucí jev. Dle § 104 trestního zákoníku č. 140/1961 Sb. bylo…

Dezinformace

Dezinformace

Dezinformační činnost a operační maskování v Československé lidové armádě (dále jen ČSLA) Fond Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB obsahuje (kromě jiných archiválií) také archiválie, které vznikly z činnosti tzv. Komise pro centrální řízení dezinformační činnosti. Členy této komise byli náčelník…

Pád pozorovatelny

Pád pozorovatelny

Využívání pozorovatelen bylo jedním z důležitých prvků vojskového střežení státní hranice, jehož systém byl uplatněn v letech 1951-1989 na československé hranici s Rakouskem a Německem. Původně se jednalo o dřevěnou konstrukci nesoucí na svém vrcholu plošinu s přístřeškem pro hlídku, v pozdějších letech byly…

Letní fota Lídy Baarové

Letní fota Lídy Baarové

Když badatelé prochází vyšetřovací spis Státní bezpečnosti arch. č. V-553 LB, mohla by je při studiu napadnout píseň Franze Friedricha Grünbauma, který ve 20. letech 20. století v berlínském kabaretu zpíval: Ich hab das Fraul´n Helen´ baden sehn, v…

Psychotronika v ČSLA

Psychotronika v ČSLA

Jasnovidnost, telepatie či psychokineze jsou fenomény, kterými se zabývá psychotronika. Pro mnohé jsou tyto záležitosti mýty a výmysly. Tím si však rozhodně nebyl jist tehdejší ministr národní obrany generálplukovník Milán Václavík. Studená válka vyžadovala mít informační náskok před nepřítelem. Především…

Poslední oběť na hranici

Poslední oběť na hranici

V květnu letošního roku uplyne 30 let od tragického momentu, kdy v důsledku pokusu o přechod hranice střežené Pohraniční stráží zahynula poslední osoba za období 1948-1989, tehdy devítiletý Kevin Strecker. Obecně lze říci, že na konci 80. let minulého století byli…

Transporty smrti

Transporty smrti

V dubnu roku 1974 zahájila Správa vyšetřování StB pro ČSR šetření pro trestný čin vraždy podle § 219 tehdejšího trestního zákona. Spis obdržel registrační číslo ČVS-VS-6/110-74. Důvodem založení spisu bylo další šetření ve věci tragických událostí z dubna roku 1945,…

„Útoky“ na „tátu dělníků“

„Útoky“ na „tátu dělníků“

Podle záznamů bývalé Státní bezpečnosti mělo v souvislosti s cestami Antonína Zápotockého po východních Čechách v roce 1949 dojít ke dvěma pokusům o „atentát“ na jeho osobu. První z nich se odehrál 10. 1. 1949 v Náchodě. V ranních…