Archivy

S Kožíškem po Evropě

S Kožíškem po Evropě

Fond 301 (Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV) obsahuje mimo jiné i rozsáhlou dokumentaci k vyšetřování prominentního protektorátního novináře Antonína Jaromila Kožíška. Mezi nimi můžeme pod signaturami 301-70-1 až 301-70-5 nalézt i rozsáhlý soubor fotografií, které…

Nápisy na vlacích

Nápisy na vlacích

V těchto dnech si připomínáme 52 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.  První výročí v srpnu 1969 bylo příležitostí, vybízející k veřejné demonstraci pocitů některých občanů. V Archivu bezpečnostních složek se ve Sbírce správy vyšetřování StB – vyšetřovací spisy dochovaly mimo jiné…

Vstřícné sledování

Vstřícné sledování

Název článku, věnovaného další vybrané archiválii z fondů Archivu bezpečnostních složek, by snad mohl na první pohled navozovat zdání atmosféry přátelského dohledu nad sledovanou osobou. Ve skutečnosti se jedná o terminus technicus, který používali příslušníci Správy sledování, aniž by…

Vysočanský sjezd 1968

Vysočanský sjezd 1968

V květnu 1968 se vedení Komunistické strany Československa pod vedením Alexandra Dubčeka rozhodlo svolat mimořádný stranický sjezd, jehož zahájení bylo plánováno na 9. září 1968. Na přelomu června a července se na mimořádných krajských, městských, okresních a obvodních konferencích…

LOH 1980

LOH 1980

XXII. letní olympijské hry v roce 1980 se konaly v rozjitřené geopolitické situaci. Měly být představením společenských úspěchů socialistického Sovětského svazu i ostatních států tehdejšího východního bloku. Již v průběhu druhé poloviny 70. let upozorňovaly rozličné občanské iniciativy na porušování lidských práv…

Přesun kostela

Přesun kostela

Přesun mosteckého kostela Na konci padesátých let 20. století se těžba hnědého uhlí na Mostecku přiblížila až k hranicím samotného města Most. V roce 1964 schválila vláda usnesení o provedení likvidace starého a výstavby nového Mostu a následně rozhodla o zachování děkanského…

„Ucho“ v bytě režiséra

„Ucho“ v bytě režiséra

Odposlech StB v bytě Alfréda Radoka Alfréda Radoka (1914 – 1976), českého divadelního a filmového režiséra, zakladatele a prvního uměleckého šéfa Laterny magiky, není třeba obšírně představovat. Snad jen s ohledem na prezentované dokumenty můžeme krátce poznamenat, že Alfréd Radok je…

Tišlerova aféra (1968)

Tišlerova aféra (1968)

Již více než šedesát let nás dělí od jedné z největších afér ZSGŠ ČSLA (Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády), která významně poznamenala fungování této zpravodajské služby a měla za následek její zásadní personální obměnu. Dne 25. července 1959…

Falešný Holanďan

Falešný Holanďan

Na jaře roku 1993 přijel bez jakéhokoliv zájmu médií do České republiky z Velké Británie nenápadný muž. Málokdo tušil, že jde o bývalého příslušníka I. správy SNB, tedy rozvědky komunistického Československa, dřívějšího podplukovníka Václava Jelínka, který třináct let působil pod…

Akce Norbert

Akce Norbert

Krátce po 17. listopadu 1989 ještě nebylo vůbec jisté, zda režim proti stupňujícím se protestům nakonec nepoužije sílu. V takovém případy by byly uvedeny v život plány k zajištění speciálních bezpečnostních akcí, jako byly „Vlna“, „ Zásah“ nebo právě…