Archivy

Poslední oběť na hranici

Poslední oběť na hranici

V květnu letošního roku uplyne 30 let od tragického momentu, kdy v důsledku pokusu o přechod hranice střežené Pohraniční stráží zahynula poslední osoba za období 1948-1989, tehdy devítiletý Kevin Strecker. Obecně lze říci, že na konci 80. let minulého století byli…

Transporty smrti

Transporty smrti

V dubnu roku 1974 zahájila Správa vyšetřování StB pro ČSR šetření pro trestný čin vraždy podle § 219 tehdejšího trestního zákona. Spis obdržel registrační číslo ČVS-VS-6/110-74. Důvodem založení spisu bylo další šetření ve věci tragických událostí z dubna roku 1945,…

„Útoky“ na „tátu dělníků“

„Útoky“ na „tátu dělníků“

Podle záznamů bývalé Státní bezpečnosti mělo v souvislosti s cestami Antonína Zápotockého po východních Čechách v roce 1949 dojít ke dvěma pokusům o „atentát“ na jeho osobu. První z nich se odehrál 10. 1. 1949 v Náchodě. V ranních…

Před sto lety ve Zvolenu

Před sto lety ve Zvolenu

Archiv bezpečnostních složek sice spravuje především archiválie z let 1938-1989, ale v jeho fondech lze občas nalézt archiválie, které se vztahují i ke starším událostem. Jednou z rozšířenějších skupin těchto archiválií jsou památníky četnických stanic z Českých zemí, které jsou uloženy převážně u…

Dezinformace v Guineji

Dezinformace v Guineji

Jedním z úkolů československé rozvědky bylo i šíření aktivních či pasivních dezinformací, dle tehdejší terminologie tzv. aktivní opatření (AO). Padělek dokumentu, který jsme vybrali za archiválii měsíce, vznikl v roce 1965 právě v rámci takové akce s krycím názvem „Hope“. Použití falza…

Naše jednotky nám pijí…

Naše jednotky nám pijí…

Svědectvím služby u Pohraniční stráže nejsou jen prameny operativního charakteru, nýbrž i prameny z činnosti politického aparátu pohraničních brigád. Ve „stranické diskusi“ se objevuje každodennost zřetelněji než v rozkazech a výkazech činnosti: „Je nutno, abychom se podívali ještě na…

Návštěva Matky Terezy

Návštěva Matky Terezy

Před 34 lety, v listopadu 1984, poprvé navštívila Československo indická řeholnice, původem z Albánie, zakladatelka a představená kongregace Misionářek lásky a nositelka Nobelovy ceny Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, známější pod jménem Matka Tereza. Její krátký pobyt, uskutečněný na pozvání kardinála Františka Tomáška,…

Socialistický Mnichov

Socialistický Mnichov

Dne 16. října 1968 podepsali předseda československé vlády Oldřich Černík a předseda Rady ministrů SSSR Alexej Kosygin dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické…

Hvězdy nelžou

Hvězdy nelžou

Český národ je znám tím, že se velmi často vyrovnává s nepříznivými událostmi a skutečnostmi lidovým humorem. Nejinak tomu bylo i v době po srpnové okupaci v roce 1968, kdy lidé neváhali psát na zdi či silnice posměšné nápisy a šířili letáky…

Demonstrace v Londýně

Demonstrace v Londýně

Údajně kolem tří set lidí, převážně britských odborářů, se v neděli 19. srpna 1979 shromáždilo v londýnském Hyde Parku, aby podpořili normalizační režim v Československu. Demonstrace pořádaná Novou komunistickou stranou Británie (The New Communist Party of Britain, NCP) se konala u příležitosti jedenáctého výročí…