Archivy

Případ Stauber

Případ Stauber

Přidáno: 01.10.2021

Tato archiválie měsíce se věnuje jednomu úmrtí na státní hranici v říjnu 1949 a jeho vyšetřování v roce 1954. V textu vycházíme zejména z materiálu, jenž je uložen na pracovišti Kanice u Brna ve fondu Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních…

Československý archivář ve východní Africe

Československý archivář ve východní Africe

Přidáno: 01.09.2021

Když jsem před dvěma měsíci startoval, nevěděli jsme vůbec, jak to tady s archivem vypadá. Ted už toho vím o něco víc… Hlavní sídlo je ve středu města v malém baráku… Barák je nejenom starý, stísněný a bez jakékoliv potřebné adaptace,…

Humor proti okupaci

Humor proti okupaci

Přidáno: 01.08.2021

Letáky a anonymy v krizovém období 1968 a 1969 Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 je jako tříska zaražená hluboko pod nehet. Zasáhla proti uvolnění diktátorské politiky Komunistické strany Československa a zastavila nadějné demokratické směřování celého…

Dva osudy prošlé ohněm

Dva osudy prošlé ohněm

Přidáno: 01.07.2021

Soudní spisy ze sbírky bývalého Studijního ústavu MV číslo 141: Německé soudy v říši prošly od svého vzniku dlouhou cestou. Dnes patří k jedněm z nejžádanějších archiválií Archivu bezpečnostních složek. Zachycují tragické osudy jednotlivců, kteří byli v letech 1938–1945 souzeni v Německu nejen za…

Všichni dobří rodáci

Všichni dobří rodáci

Přidáno: 01.06.2021

Všichni dobří rodáci aneb případ Františka Slimáčka V 60. letech minulého století nastal průlom v československé kinematografii. Byl vyvolán především nástupem mladé generace filmařů, absolventů pražské filmové fakulty FAMU. Zmínění mladí tvůrci přinesli do československé kinematografie progresivní způsob tvorby, který razantně…

„Normalizace“ hudby

„Normalizace“ hudby

Přidáno: 01.05.2021

V období tzv. normalizace v Československu  neměli interpreti některých hudebních žánrů jednoduchý život. Udělení povolení pro veřejné koncertování na základě vystoupení před komisí při tzv. přehrávkách, nutnost zaštítit svou činnost zřizovatelskou organizací, tlak na vypuštění anglicky znějících slov z názvů kapel…

Pod dohledem archanděla

Pod dohledem archanděla

Přidáno: 01.04.2021

Negativy nebo fotografie dochované ve fondech Správy sledování nezachycují jen osoby, tzv. objekty, které sledovala prostřednictvím svých příslušníků Státní bezpečnost, ale mimoděk zachycují také ulice měst, domy, parky nebo umělecké památky. Poblíž jedné z nich, u pravoslavného kostela sv. archanděla Michaela v zahradě…

Bubník v podezření

Bubník v podezření

Přidáno: 01.03.2021

Letos v březnu by se dožil 90 let Vlastimil Bubník, pozoruhodný sportovní obojživelník, jenž slavil úspěchy na mezinárodním poli jak v ledním hokeji, tak ve fotbale, což je ve světě současného vrcholového sportu jen těžko uvěřitelná kombinace. Jeho osobnost je spojena…

Severokorejský špión

Severokorejský špión

Přidáno: 01.02.2021

Korejská lidově demokratická republika (KLDR) nebyla členem Varšavské smlouvy ani Rady vzájemné hospodářské pomoci, přesto byla československým komunistickým režimem vnímána jako země „přátelská“ a „bratrská“. Aktivita severokorejského diplomata Čoj Zu Hwala v Československu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se…

Omamné Vary

Omamné Vary

Přidáno: 01.01.2021

V průběhu roku 1982 mohli překvapení karlovarští lázeňští hosté spatřit v květináčích lázeňské kolonády v Karlových Varech i na jiných veřejných místech města rostliny konopí neboli marihuany. Svědectví o této skutečnosti ukrývá vyšetřovací spis arch. č. V-12749 PL, deponovaný v Archivu bezpečnostních složek….