Fantom nástěnky

V ABS je dochována řada vyšetřovacích spisů, které se vztahují přímo ke konkrétní události – např. k leteckému neštěstí, válečnému zločinu v období nacistické okupace či k narušení hraničního prostoru na linii tehdejší železné opony (tzv. „proryvy“).

Část těchto spisů se tematicky dotýká případů z armádního prostředí. Jedná se kupříkladu o odcizení/ztrátu zbraní, nedovolený provoz a držení vysílací stanice nebo podezření na únik utajovaných skutečností. Nalezli bychom zde i kauzy, u nichž byla trestná činnost kvalifikována podle ryze politických paragrafů jako „hanobení republiky a jejího představitele“ (§ 102 a 103 trestního zákona z roku 1961), případně „hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele“ (§ 104). Ve spisu arch. č. V-13091 MV byly předmětem šetření fotografie tehdejších členů politického byra ÚV KSČ Vasila Biľaka, Aloise Indry, Gustáva Husáka a Lubomíra Štrougala, které tvořily součást výzdoby nástěnky vojenského útvaru č. 7690 Příbram-Brod.

Neznámý pachatel měl oficiální portréty propíchat špičatým předmětem. Zůstaly na nich drobné dírky, z nichž některé se nacházely v oblasti očí. Čin, který snadno mohl uniknout jakékoliv pozornosti, byl ke smůle útvaru nahlášen důstojníkem roty, jenž si „kosmetických“ změn povšiml při politickém školení mužstva. Vyšetřování se tak ujaly příslušné státobezpečnostní odbory v rámci Vojenské kontrarozvědky (VKR).

Pozornost tzv. „kontrášů“ zjevně neudělala radost veliteli roty. Naznačují to i vlažné odpovědi, které při svém výslechu poskytl. Uvedl, že se inkriminovanými fotografiemi zabýval až po opakovaném naléhání důstojníka, který mu je předtím neohlášeně přinesl do kanceláře, že je pak musel hledat na stole mezi novinami a že na jiných místech nástěnky k dalším poškozením nedošlo.

Dochované archiválie ilustrují i určitou nejistotu tehdejší VKR v průběhu vyšetřování, neboť nebyla shoda, zda mohla být podstata § 103 naplněna. Svědkové z řad vojínů totiž vypověděli, že nástěnka byla umístěna v rohu klubovny, kam údajně téměř nikdo nechodil. Totožnost pachatele nakonec prokázána nebyla, nezjistilo se ani, jak dlouho byly fotografie poškozeny. A tak nakonec došlo v květnu 1972 k odložení případu.

ABS; sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V), arch. č. V-13091 MV