Archivy

Balzamování prezidenta

Balzamování prezidenta

Přidáno: 02.03.2018

V březnu letošního roku uplyne 65 let od chvíle, kdy zemřel první „dělnický“ prezident Klement Gottwald. Ještě týž měsíc bylo usnesením politického sekretariátu ÚV KSČ rozhodnuto o vybudování Mauzolea Klementa Gottwalda v Národním památníku na Vítkově. Krátce po úmrtí se tělo…

„Šifra“ z Káhiry

„Šifra“ z Káhiry

Přidáno: 01.02.2018

Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů mj. spravuje archiválie, jejichž původcem je Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády (ZSGŠ ČSLA). Operativní svazky provenience ZSGŠ, které tvoří samostatný archivní fond, byly vedeny jak ke konkrétním osobám, tak…

Zhrzený exprezident

Zhrzený exprezident

Přidáno: 05.01.2018

„Vážení spoluobčané, soudruzi, přátelé, vstupujeme do roku, v němž nás čeká mnoho práce a také významné politické události. Bude to rok, jehož výsledky bezesporu ovlivní celý další vývoj republiky. /…/ Přispějme k prohloubení přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a ostatními…

Svátky pohody a míru

Svátky pohody a míru

Přidáno: 11.12.2017

Jedním z archivních souborů ve správě oddělení archivních fondů FMV je také sbírka Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra (1945-1992), která obsahuje velké množství negativů. Právě z této sbírky pochází i předvánoční archiválie měsíce. Na snímku je zobrazen…

Průlomová vlna

Průlomová vlna

Přidáno: 01.11.2017

Na obrázky zaplavených vltavských nábřeží a lidí na člunech projíždějících pražskými ulicemi ze srpna roku 2002 si asi vzpomene každý. Československé bezpečnostní složky se již od 70. let 20. století připravovaly na ještě horší možnosti ohrožení hlavního města vodním…