Archivy

Vánoční přídavek v roce 1951

Vánoční přídavek v roce 1951

Přidáno: 01.12.2023

Ohlasy obyvatelstva na úpravu vánočního přídavku v roce 1951 – hlášení KV StB Po roce 1948 došlo nejen k zásahům do vlastnických vztahů, ale měnila se i východiska pracovněprávního a mzdového systému, sociálního zabezpečení, zdravotních a vzdělávacích služeb, přičemž vše…

Broumovský klášter

Broumovský klášter

Přidáno: 01.11.2023

Archiválie k likvidaci mužských řeholních společenství komunistickým režimem, k tzv. akci K, jsou dnes odborným i laickým badatelům z větší části dobře známé. Systematicky a důsledně byly na počátku 50. let 20. století – podobně jako mužské řády a kongregace –uzavřeny a…

Akce BETA

Akce BETA

Přidáno: 01.10.2023

Prostřednictvím říjnové archiválie měsíce se již potřetí vracíme do západní Afriky, tentokrát do Portugalské Guineje, kde od šedesátých let 20. století probíhal ozbrojený boj za nezávislost. Nejviditelnější tváří tamního národně osvobozeneckého hnutí byl Amílcar Cabral (čs. rozvědka jej evidovala…

Dva dopisy z Československa

Dva dopisy z Československa

Přidáno: 01.09.2023

Když dne 16. července 1992 předal zplnomocněnec prezidenta Ruské federace Borise Jelcina prezidentu ČSFR Václavu Havlovi soubor ověřených kopií sedmi dokumentů, uložených do té doby v Archivu politbyra KSSS, nacházely se mezi nimi také dva nedatované dopisy, které sehrály zásadní…

„Bratrská pomoc“ v roce 1968 a nástup normalizace

„Bratrská pomoc“ v roce 1968 a nástup normalizace

Přidáno: 01.08.2023

V pozdních večerních hodinách dne 20. srpna 1968 překročila invazní vojska pěti států Varšavské smlouvy (Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Bulharské lidové republiky) hranice tehdejší Československé socialistické republiky. Následující den se již tanky…