Archivy

Brigáda socialistické práce

Brigáda socialistické práce

Myšlenka Brigád práce se začala poprvé objevovat v 50. letech v Sovětském svazu, kde byla roku 1958 zřízena Brigáda komunistické práce. Na konci 50. let se u nás začaly ve větší míře objevovat hlasy „neuvědomělých lidí“, kteří nahlodávali společnost před…

Mobilizační filmování

Mobilizační filmování

V loňském roce pokračovaly rozsáhlé delimitace archiválií bývalé československé rozvědky. Tyto materiály jsou přehodnocovány a Archivu předávány Úřadem pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) na základě § 14 odst. 2 zák. č. 181/2007 Sb. V roce 2021 byl Archivu…

Proti epidemiím

Proti epidemiím

Vzhledem k tomu, že státní aparát komunistického Československa dbal na zdraví svých příslušníků, můžeme i v Archivu bezpečnostních složek najít archiválie týkající se hygienických a protiepidemických opatření. Například rozkazem ministra vnitra z 25. července 1955 byl vydán služební předpis MV-zdrav-II-1 „Hygienické a…

Výstražný červený praporek

Výstražný červený praporek

Ve sbírce Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy je pod archivním číslem V-2522 CB uložen vyšetřovací spis vedený na neznámého pachatele, který měl údajně spáchat trestný čin hanobení státu světové socialistické soustavy. Spis obsahuje zabavenou a notně zničenou státní…

Akce Alfa

Akce Alfa

Otázka nelegální migrace byla i v minulosti velkým tématem, zejména pak v době studené války, kdy se tisíce lidí snažilo dostat z Východu na Západ. K ilegálnímu přechodu státních hranic bylo využíváno různých cest a také dopravních prostředků. Jednomu takovému pokusu, kdy…

Pro případ další světové války

Pro případ další světové války

2. oddělení Hlavního štábu a jeho predikce vývoje států v sousedství Československa Každý stát pro své potřeby zřizuje zpravodajské služby a nejinak tomu bylo i v případě poválečného Československa, ocitnuvšího se, či spíše stále se nacházejícího v sevření států deklarujících územní…

Případ Stauber

Případ Stauber

Tato archiválie měsíce se věnuje jednomu úmrtí na státní hranici v říjnu 1949 a jeho vyšetřování v roce 1954. V textu vycházíme zejména z materiálu, jenž je uložen na pracovišti Kanice u Brna ve fondu Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních…

Československý archivář ve východní Africe

Československý archivář ve východní Africe

Když jsem před dvěma měsíci startoval, nevěděli jsme vůbec, jak to tady s archivem vypadá. Ted už toho vím o něco víc… Hlavní sídlo je ve středu města v malém baráku… Barák je nejenom starý, stísněný a bez jakékoliv potřebné adaptace,…

Humor proti okupaci

Humor proti okupaci

Letáky a anonymy v krizovém období 1968 a 1969 Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 je jako tříska zaražená hluboko pod nehet. Zasáhla proti uvolnění diktátorské politiky Komunistické strany Československa a zastavila nadějné demokratické směřování celého…

Dva osudy prošlé ohněm

Dva osudy prošlé ohněm

Soudní spisy ze sbírky bývalého Studijního ústavu MV číslo 141: Německé soudy v říši prošly od svého vzniku dlouhou cestou. Dnes patří k jedněm z nejžádanějších archiválií Archivu bezpečnostních složek. Zachycují tragické osudy jednotlivců, kteří byli v letech 1938–1945 souzeni v Německu nejen za…