Archivy

Akce Alfa

Akce Alfa

Otázka nelegální migrace byla i v minulosti velkým tématem, zejména pak v době studené války, kdy se tisíce lidí snažilo dostat z Východu na Západ. K ilegálnímu přechodu státních hranic bylo využíváno různých cest a také dopravních prostředků. Jednomu takovému pokusu, kdy…

Pro případ další světové války

Pro případ další světové války

2. oddělení Hlavního štábu a jeho predikce vývoje států v sousedství Československa Každý stát pro své potřeby zřizuje zpravodajské služby a nejinak tomu bylo i v případě poválečného Československa, ocitnuvšího se, či spíše stále se nacházejícího v sevření států deklarujících územní…

Případ Stauber

Případ Stauber

Tato archiválie měsíce se věnuje jednomu úmrtí na státní hranici v říjnu 1949 a jeho vyšetřování v roce 1954. V textu vycházíme zejména z materiálu, jenž je uložen na pracovišti Kanice u Brna ve fondu Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních…

Československý archivář ve východní Africe

Československý archivář ve východní Africe

Když jsem před dvěma měsíci startoval, nevěděli jsme vůbec, jak to tady s archivem vypadá. Ted už toho vím o něco víc… Hlavní sídlo je ve středu města v malém baráku… Barák je nejenom starý, stísněný a bez jakékoliv potřebné adaptace,…

Humor proti okupaci

Humor proti okupaci

Letáky a anonymy v krizovém období 1968 a 1969 Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 je jako tříska zaražená hluboko pod nehet. Zasáhla proti uvolnění diktátorské politiky Komunistické strany Československa a zastavila nadějné demokratické směřování celého…

Dva osudy prošlé ohněm

Dva osudy prošlé ohněm

Soudní spisy ze sbírky bývalého Studijního ústavu MV číslo 141: Německé soudy v říši prošly od svého vzniku dlouhou cestou. Dnes patří k jedněm z nejžádanějších archiválií Archivu bezpečnostních složek. Zachycují tragické osudy jednotlivců, kteří byli v letech 1938–1945 souzeni v Německu nejen za…

Všichni dobří rodáci

Všichni dobří rodáci

Všichni dobří rodáci aneb případ Františka Slimáčka V 60. letech minulého století nastal průlom v československé kinematografii. Byl vyvolán především nástupem mladé generace filmařů, absolventů pražské filmové fakulty FAMU. Zmínění mladí tvůrci přinesli do československé kinematografie progresivní způsob tvorby, který razantně…

„Normalizace“ hudby

„Normalizace“ hudby

V období tzv. normalizace v Československu  neměli interpreti některých hudebních žánrů jednoduchý život. Udělení povolení pro veřejné koncertování na základě vystoupení před komisí při tzv. přehrávkách, nutnost zaštítit svou činnost zřizovatelskou organizací, tlak na vypuštění anglicky znějících slov z názvů kapel…

Pod dohledem archanděla

Pod dohledem archanděla

Negativy nebo fotografie dochované ve fondech Správy sledování nezachycují jen osoby, tzv. objekty, které sledovala prostřednictvím svých příslušníků Státní bezpečnost, ale mimoděk zachycují také ulice měst, domy, parky nebo umělecké památky. Poblíž jedné z nich, u pravoslavného kostela sv. archanděla Michaela v zahradě…

Bubník v podezření

Bubník v podezření

Letos v březnu by se dožil 90 let Vlastimil Bubník, pozoruhodný sportovní obojživelník, jenž slavil úspěchy na mezinárodním poli jak v ledním hokeji, tak ve fotbale, což je ve světě současného vrcholového sportu jen těžko uvěřitelná kombinace. Jeho osobnost je spojena…