Archivy

Vysočanský sjezd 1968

Vysočanský sjezd 1968

V květnu 1968 se vedení Komunistické strany Československa pod vedením Alexandra Dubčeka rozhodlo svolat mimořádný stranický sjezd, jehož zahájení bylo plánováno na 9. září 1968. Na přelomu června a července se na mimořádných krajských, městských, okresních a obvodních konferencích…

LOH 1980

LOH 1980

XXII. letní olympijské hry v roce 1980 se konaly v rozjitřené geopolitické situaci. Měly být představením společenských úspěchů socialistického Sovětského svazu i ostatních států tehdejšího východního bloku. Již v průběhu druhé poloviny 70. let upozorňovaly rozličné občanské iniciativy na porušování lidských práv…

Přesun kostela

Přesun kostela

Přesun mosteckého kostela Na konci padesátých let 20. století se těžba hnědého uhlí na Mostecku přiblížila až k hranicím samotného města Most. V roce 1964 schválila vláda usnesení o provedení likvidace starého a výstavby nového Mostu a následně rozhodla o zachování děkanského…

„Ucho“ v bytě režiséra

„Ucho“ v bytě režiséra

Odposlech StB v bytě Alfréda Radoka Alfréda Radoka (1914 – 1976), českého divadelního a filmového režiséra, zakladatele a prvního uměleckého šéfa Laterny magiky, není třeba obšírně představovat. Snad jen s ohledem na prezentované dokumenty můžeme krátce poznamenat, že Alfréd Radok je…

Tišlerova aféra (1968)

Tišlerova aféra (1968)

Již více než šedesát let nás dělí od jedné z největších afér ZSGŠ ČSLA (Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády), která významně poznamenala fungování této zpravodajské služby a měla za následek její zásadní personální obměnu. Dne 25. července 1959…

Falešný Holanďan

Falešný Holanďan

Na jaře roku 1993 přijel bez jakéhokoliv zájmu médií do České republiky z Velké Británie nenápadný muž. Málokdo tušil, že jde o bývalého příslušníka I. správy SNB, tedy rozvědky komunistického Československa, dřívějšího podplukovníka Václava Jelínka, který třináct let působil pod…

Akce Norbert

Akce Norbert

Krátce po 17. listopadu 1989 ještě nebylo vůbec jisté, zda režim proti stupňujícím se protestům nakonec nepoužije sílu. V takovém případy by byly uvedeny v život plány k zajištění speciálních bezpečnostních akcí, jako byly „Vlna“, „ Zásah“ nebo právě…

Pálení v Kanicích

Pálení v Kanicích

Pracoviště Archivu bezpečnostních složek v Kanicích u Brna se v revolučních dnech roku 1989 dostalo díky sdělovacím prostředkům do povědomí veřejnosti v souvislosti s nechvalně proslulými „divokými skartacemi“ písemností Státní bezpečnosti. V objektu současného archivu totiž od druhé poloviny 80. let sídlil odbor…

Soudruh Chroust

Soudruh Chroust

Prostor pro kritiku režimu v Československu a celého východního bloku nebyl během vlády KSČ příliš široký. Naopak veřejné zpochybňování vládních úspěchů či zesměšnění komunistických státníků byly vnímány jako nežádoucí jev. Dle § 104 trestního zákoníku č. 140/1961 Sb. bylo…

Dezinformace

Dezinformace

Dezinformační činnost a operační maskování v Československé lidové armádě (dále jen ČSLA) Fond Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB obsahuje (kromě jiných archiválií) také archiválie, které vznikly z činnosti tzv. Komise pro centrální řízení dezinformační činnosti. Členy této komise byli náčelník…