Archivy

Akce „Kleť“

Akce „Kleť“

Přidáno: 01.08.2022

Ve sbírce Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy je pod archivním číslem V-3200 CB uložen velice obsáhlý vyšetřovací spis vedený na neznámé pachatele, kteří měli spáchat trestný čin podvracení republiky. To vše na základě skutečnosti, že ve dnech 21….

Jak odhalit anonyma

Jak odhalit anonyma

Přidáno: 01.07.2022

Pro odhalovaní anonymních „pachatelů“ protistátních dopisů nebo textů Státní bezpečnost používala kriminalistické metody, které měly zajistit zúžení okruhu podezřelých nebo přímo poukázat na konkrétní osobu pachatele takového činu. Rádi bychom v rámci archiválie měsíce představili několik ukázek, jak kriminalistické metody…

Příběh „opravdového“ agenta

Příběh „opravdového“ agenta

Přidáno: 01.06.2022

Dne 10. listopadu 1965 se objevila v denním tisku nenápadná stručná zpráva ČTK o návratu bývalého diplomata, pracovníka americké špionážní služby a funkcionáře emigrantských organizací Mikuláše Pátka do Československa. Nejspíš nevzbudila přílišnou pozornost. Další zpráva, týkající se tohoto muže, byla…

Karikatury

Karikatury

Přidáno: 01.05.2022

Ve vyšetřovacím spise V-11089 MV vedeném k Hubertu Steinovi a spol. se nachází soubor 31 karikatur, zdokumentovaných fotografem Karlem Novákem (1925-2007) v srpnu 1968 v pražských ulicích. Tyto karikatury byly vystaveny ve výlohách restaurací a dalších zařízení a byly i během dne…

Brigáda socialistické práce

Brigáda socialistické práce

Přidáno: 01.04.2022

Myšlenka Brigád práce se začala poprvé objevovat v 50. letech v Sovětském svazu, kde byla roku 1958 zřízena Brigáda komunistické práce. Na konci 50. let se u nás začaly ve větší míře objevovat hlasy „neuvědomělých lidí“, kteří nahlodávali společnost před…

Mobilizační filmování

Mobilizační filmování

Přidáno: 01.03.2022

V loňském roce pokračovaly rozsáhlé delimitace archiválií bývalé československé rozvědky. Tyto materiály jsou přehodnocovány a Archivu předávány Úřadem pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) na základě § 14 odst. 2 zák. č. 181/2007 Sb. V roce 2021 byl Archivu…

Proti epidemiím

Proti epidemiím

Přidáno: 01.02.2022

Vzhledem k tomu, že státní aparát komunistického Československa dbal na zdraví svých příslušníků, můžeme i v Archivu bezpečnostních složek najít archiválie týkající se hygienických a protiepidemických opatření. Například rozkazem ministra vnitra z 25. července 1955 byl vydán služební předpis MV-zdrav-II-1 „Hygienické a…

Výstražný červený praporek

Výstražný červený praporek

Přidáno: 01.01.2022

Ve sbírce Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy je pod archivním číslem V-2522 CB uložen vyšetřovací spis vedený na neznámého pachatele, který měl údajně spáchat trestný čin hanobení státu světové socialistické soustavy. Spis obsahuje zabavenou a notně zničenou státní…

Akce Alfa

Akce Alfa

Přidáno: 01.12.2021

Otázka nelegální migrace byla i v minulosti velkým tématem, zejména pak v době studené války, kdy se tisíce lidí snažilo dostat z Východu na Západ. K ilegálnímu přechodu státních hranic bylo využíváno různých cest a také dopravních prostředků. Jednomu takovému pokusu, kdy…

Pro případ další světové války

Pro případ další světové války

Přidáno: 01.11.2021

2. oddělení Hlavního štábu a jeho predikce vývoje států v sousedství Československa Každý stát pro své potřeby zřizuje zpravodajské služby a nejinak tomu bylo i v případě poválečného Československa, ocitnuvšího se, či spíše stále se nacházejícího v sevření států deklarujících územní…