Archivy

StB na horách

StB na horách

Státní bezpečnost se v rámci svého působení zajímala mimo jiné také o Svědky Jehovovy. Při příležitosti sledování členů této náboženské společnosti strávili pracovníci 4. odboru KS SNB v Banské Bystrici několik dní na zasněžených horách v oblasti Malé Fatry. Jedna ze sledovaných…

Agent Hardy

Agent Hardy

„Dobrý večer, mé jméno je Kovalski. Můžu mluvit s Tonym Belehrádkem starším? (…) Můžu mluvit? Vy jste přítel Václava, že?“ Tato slova jsou z úvodu nahrávky telefonátu příslušníka československé rozvědky s tajným spolupracovníkem Antonem Belehrádkem, která je v rámci fondu Hlavní správy rozvědky…

Pátrání po úkrytech

Pátrání po úkrytech

Od konce druhé světové války probíhaly na území Československa systematické pátrací akce po úkrytech cenností, písemností, skladech zbraní a střeliva, a to především v místech soustředění německých okupačních jednotek včetně elitních útvarů SS a gestapa. V Archivu bezpečnostních složek nalezneme řadu…

S Kožíškem po Evropě

S Kožíškem po Evropě

Fond 301 (Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV) obsahuje mimo jiné i rozsáhlou dokumentaci k vyšetřování prominentního protektorátního novináře Antonína Jaromila Kožíška. Mezi nimi můžeme pod signaturami 310-70-1 až 310-70-5 nalézt i rozsáhlý soubor fotografií, které byly…

Nápisy na vlacích

Nápisy na vlacích

V těchto dnech si připomínáme 52 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.  První výročí v srpnu 1969 bylo příležitostí, vybízející k veřejné demonstraci pocitů některých občanů. V Archivu bezpečnostních složek se ve Sbírce správy vyšetřování StB – vyšetřovací spisy dochovaly mimo jiné…

Vstřícné sledování

Vstřícné sledování

Název článku, věnovaného další vybrané archiválii z fondů Archivu bezpečnostních složek, by snad mohl na první pohled navozovat zdání atmosféry přátelského dohledu nad sledovanou osobou. Ve skutečnosti se jedná o terminus technicus, který používali příslušníci Správy sledování, aniž by…

Vysočanský sjezd 1968

Vysočanský sjezd 1968

V květnu 1968 se vedení Komunistické strany Československa pod vedením Alexandra Dubčeka rozhodlo svolat mimořádný stranický sjezd, jehož zahájení bylo plánováno na 9. září 1968. Na přelomu června a července se na mimořádných krajských, městských, okresních a obvodních konferencích…

LOH 1980

LOH 1980

XXII. letní olympijské hry v roce 1980 se konaly v rozjitřené geopolitické situaci. Měly být představením společenských úspěchů socialistického Sovětského svazu i ostatních států tehdejšího východního bloku. Již v průběhu druhé poloviny 70. let upozorňovaly rozličné občanské iniciativy na porušování lidských práv…

Přesun kostela

Přesun kostela

Přesun mosteckého kostela Na konci padesátých let 20. století se těžba hnědého uhlí na Mostecku přiblížila až k hranicím samotného města Most. V roce 1964 schválila vláda usnesení o provedení likvidace starého a výstavby nového Mostu a následně rozhodla o zachování děkanského…

„Ucho“ v bytě režiséra

„Ucho“ v bytě režiséra

Odposlech StB v bytě Alfréda Radoka Alfréda Radoka (1914 – 1976), českého divadelního a filmového režiséra, zakladatele a prvního uměleckého šéfa Laterny magiky, není třeba obšírně představovat. Snad jen s ohledem na prezentované dokumenty můžeme krátce poznamenat, že Alfréd Radok je…