C. Archivní fondy centrálních výkonných a funkčních útvarů ministerstva vnitra (MV) a federálního ministerstva vnitra (FMV)

 1. Hlavní správa rozvědky (I. správa)
 2. Správa kontrarozvědky (II. správa)
 3. Správa vojenské kontrarozvědky (III. správa)
 4. Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – IV. správa SNB
 5. Správa zpravodajské techniky (VI. správa)
 6. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa SNB
 7. Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa)
 8. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa)
 9. Správa vyšetřování StB
 10. Zpravodajský odbor Federální správy zpravodjské služby
 11. Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV
 12. Správa spojení Federálního ministerstva vnitra (FMV) Praha