Správa zpravodajské techniky (VI. správa)

Zpravodajskou technikou se rozumí odposlechy, miniaturní fotoaparáty, magnetofony, vysílačky, radary apod. Na starosti ji měla nejprve IX., posléze VI. správa. Archiválie se týkají organizačního uspořádání těchto součástí, nejrůznějších směrnic, návrhů a plánů výzkumných a vývojových úkolů. Badatelskou zajímavostí je určitě výpověď emigranta Josefa FROLÍKA, bývalého příslušníka I. správy, v podvýboru senátu USA včetně jeho pamětí.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Správa zpravodajské techniky (VI. správa) A 27 1950 – 1983 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 27 3. oddělení 5,52 bm