Správa spojení Federálního ministerstva vnitra (FMV) Praha

Písemnosti vzniklé z činnosti řídících útvarů spojovací služby v působnosti Ministerstva národní bezpečnosti, Ministerstva vnitra a Federálního ministerstva vnitra. Existence těchto útvarů byla dána skutečností, že zmíněná ministerstva zřizovala a udržovala v činnosti telekomunikační zařízení mimo jednotné čs. telekomunikační sítě k bezpečnostním účelům a pro tuto spojovací službu vytvářela také příslušné právní normy a předpisy. Fond obsahuje zejména plány, zápisy z porad, dohody, směrnice, písemnosti k srpnu 1968, radioobraně, telefonním ústřednám a síti, utajení telefonního a telegrafního spojení.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Správa spojení Federálního ministerstva vnitra Praha A 21 1951 – 1976 Inventář k archivnímu fondu A 21 3. oddělení 3 bm
přírůstky k fondu (nezpracované materiály) 1967 – 1992 2. oddělení 44,80 bm