Správa vojenské kontrarozvědky (III. správa)

Datem vzniku poválečné vojenské kontrarozvědky (VKR) je 15. duben 1945, kdy vznikla Hlavní správa Obranného zpravodajství, která byla později začleněna do Hlavního štábu armády. Po únorovém převratu v roce 1948 začala vojenská kontrarozvědka naplno pracovat na úkolu stanoveným vedením Komunistické strany Československa – vytvořit z armády spolehlivý mocenský nástroj. Po několika dalších reorganizacích v roce 1953 přechází vojenská kontrarozvědka do působnosti Ministerstva vnitra, kde byla vedena pod krycím označení jako VI. správa a od roku 1964 jako III. správa SNB. Mezi její hlavní úkoly patřilo odhalování aktivit západních tajných služeb, případů velezrady, teroru, diverze, nepřátelské propagandy, příprav zběhnutí, ochrana vojenského tajemství atd. K plnění svých úkolů byla oprávněna používat tajných spolupracovníků, zatýkat podezřelé osoby, vést jejich vyšetřování apod.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Správa vojenské kontrarozvědky I. díl A 30 1954 – 1971 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 30 3. oddělení 3,96 bm
Správa vojenské kontrarozvědky II. díl A 30/2 1954 – 1971 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 30/2 48,36 bm
Dosud nezpracované materiály 1953 – 1990 4. oddělení 254,3 bm