Správa kontrarozvědky (II. správa)

Písemnosti vzniklé z činnosti čs. kontrarozvědky zaměřené proti vnějšímu i vnitřnímu protivníkovi (v letech 1953-1964 a 1974-1988 pouze proti vnějšímu nepříteli). Materiály do roku 1953 pochází z provenience velitelství StB a jeho nástupců. Zachovány jsou jednací protokoly, organizační předpisy, jednání štábu náčelníka, plány práce a vyhodnocení, situační zprávy, běžná agenda, atd.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Správa kontrarozvědky I. díl A 34 (1947) 1954 – 1990 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 34 2. oddělení 98,30 bm
Správa kontrarozvědky II. díl A 34/1 (1947) 1954 – 1990 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 34/1