Správa tělovýchovy a vrcholového sportu federálního ministerstva vnitra (FMV)

Tento útvar řídil služební tělesnou přípravu, dobrovolnou tělovýchovu a výkonnostní sport u útvarů SNB a vojsk MV i v tělovýchovných jednotách Rudá hvězda. Najdeme zde písemnosti k různým spartakiádám, přeborům, závodům a turnajům. Často se v nich vyskytují také jména našich úspěšných sportovců.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV I. díl A 22/1 1954-1976 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 22/1 3. oddělení 5,16 bm
Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV II. díl A 22/2 1969-1992 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 22/2 7,32 bm + přírůstky 8,2 bm