Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby (FS ZS)

Zpravodajský odbor FS ZS byl pomocným orgánem náměstka MV ČSSR pro řízení Federální správy zpravodajské služby. Kontroloval činnost útvarů FS ZS a plnil funkci sekretariátu kolegia náměstka MV ČSSR.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby A 18 1969 – 1970 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 18 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 0,65 bm