Registrační a archivní protokoly

Registrační a archivní protokoly bezpečnostních složek

Hlavní správa rozvědky SNB (I. správa) a její předchůdci:

Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa) a její předchůdci:

Regionální útvary Státní bezpečnosti krajských správ SNB:

Správa Státní bezpečnosti Praha (01)
Správa Státní bezpečnosti České Budějovice (02)
Správa Státní bezpečnosti Plzeň (03)
Správa Státní bezpečnosti Ústí nad Labem (04)
Správa Státní bezpečnosti Hradec Králové (05)
Správa Státní bezpečnosti Brno (06)
Správa Státní bezpečnosti Ostrava (07)
Správa Státní bezpečnosti Bratislava (08)
Správa Státní bezpečnosti Banská Bystrica (09)
Správa Státní bezpečnosti Košice (10)

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa):

Vyšetrovaci spisy

Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA