Operativní svazky aktivních a vlivových opatření I. správy SNB (svazky řádu „9“)

V operativních svazcích aktivních a vlivových opatření I. správy SNB shromažďovali příslušníci Státní bezpečnosti materiály potřebné k přípravě, provedení a hodnocení aktivních (vlivových) opatření. Poznámka: V registračním protokole jsou podchyceny následující údaje: registrační číslo svazku, datum registrace, krycí název AO, identifikace problematiky, objektu či teritoria, registrující útvar, podpis příslušníka, který svazek převzal, informace o archivaci, resp. založení podsvazků.

Pomůcky

Dokumenty ke stažení