Operativní korespondence I. správy SNB (svazky řádu “8“)

Ve svazcích operativní korespondence I. správy SNB shromažďovali příslušníci Státní bezpečnosti materiály o spojení centrály s rezidenturou, plány práce rezidentury, organizační dopisy, styku a spolupráci s územními kontrarozvědnými orgány, plnění požadavků zahraničních partnerů atd. Poznámka: V registračním protokole jsou podchyceny následující údaje: registrační číslo svazku, datum registrace, důvod zavedení, registrující útvar, podpis příslušníka, který svazek převzal, informace o archivaci či jeho zničení.

Pomůcky

Dokumenty ke stažení