Vyšetřovací spisy – Archivní protokoly

Počet knih: 53

Název Reg. čísla Útvar Počet stran Datum zavedení Kniha
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 1 – 445 KS MV Jihlava (1. zvláštní odd.) 37 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů KS MV Gottwaldov 134 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 1 – 1612 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 1613 – 2835 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 2836 – 4518 Statisticko-evidenční odbor FMV 207 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 5515 – 6343 Statisticko-evidenční odbor FMV 206 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 4519 – 5252,6433 – 7703 Statisticko-evidenční odbor FMV 211 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 6344 – 6433 Statisticko-evidenční odbor FMV 46 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 7704 – 10059 Statisticko-evidenční odbor FMV 207 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 10060 – 12345 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 12346 – 14580 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 14581 – 16819 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 16820 – 19114 Statisticko-evidenční odbor FMV 204 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 19115 – 21226 Statisticko-evidenční odbor FMV 196 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 21227 – 23471 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 23472 – 25493 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 25494 – 27760 Statisticko-evidenční odbor FMV 204 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 27761 – 30093 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 30094 – 32271 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 32272 – 33990 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 33991 – 35739 Statisticko-evidenční odbor FMV 206 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 35740 – 37610 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 37611 – 39571 Statisticko-evidenční odbor FMV 204 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 39572 – 41597 Statisticko-evidenční odbor FMV 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 41598 – 42801 Statisticko-evidenční odbor FMV 145 PDF
Zvláštní vyšetřovací spisy – archivní protokol 1-490 Statisticko-evidenční odbor FMV 56 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 1-2505 1. zvláštní oddělení KS MV Plzeň 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 2506-4671 1. zvláštní oddělení KS MV Plzeň 209 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 4672-7024 Odbor vyšetřování StB Plzeň 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 7025-8977 Odbor vyšetřování StB Plzeň 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 8978-10938 Odbor vyšetřování StB Plzeň 204 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 10939-11823 Odbor vyšetřování StB Plzeň 105 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 11824-12791 Odbor vyšetřování StB Plzeň 103 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 12792-13762 Odbor vyšetřování StB Plzeň 105 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 13763-14746 Odbor vyšetřování StB Plzeň 105 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 14747-15209 Odbor vyšetřování StB Plzeň 56 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů Odbor vyšetřování StB Plzeň 8 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 1-856 KS MV Brno 203 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 857-2491 KS MV Brno 199 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 2492-3676 KS MV Brno 205 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 3677-5942 KS MV Brno 190 23.5.1967 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 5943-8451 KS MV Brno 205 17.1.1972 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 8452-10819 KS MV Brno 205 21.1.1974 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 10820-13093 KS MV Brno 205 6.12.1978 PDF
Archivní protokol vyšetřovacích spisů 13094-15323 KS MV Brno 205 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 1-900 KS MV Hradec Králové 106 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 901–2245 KS MV Hradec Králové 193 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 2246–4662 KS MV Hradec Králové 205 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 4663–6875 KS MV Hradec Králové 205 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 6876-7174 KS MV Hradec Králové 34 26.3.1987 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 1-1640 KS MV České Budějovice 207 7.2.1957 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 1641-4000 KS MV České Budějovice 205 11.3.1968 PDF
Archivní protokoly vyšetřovacích spisů 4001-5625 KS MV České Budějovice 142 8.11.1977 PDF

Směrnice a rozkazy