Objektové svazky I. správy SNB (svazky řádu „1“)

V objektových svazcích I. správy SNB shromažďovali příslušníci Státní bezpečnost především informace k zahraničním institucím (politické strany, státní úřady, armádní centra, vědecké instituce, firmy, různé emigrantské a církevní organizace atd.) nebo k osobám, které byly zdrojem hledaných informací. Smyslem byl operativní průnik agenturní sítě komunistické rozvědky do těchto objektů s cílem získat materiál a informace v rámci stanovených úkolů.

Poznámka: V registračním protokole jsou podchyceny následující údaje: registrační číslo objektového svazku, datum registrace, krycí název svazku anebo název problematiky či rozpracovávaného objektu, registrující útvar, podpis příslušníka, který svazek převzal, informace o podsvazcích, archivaci anebo jeho zničení.

Pomůcky

Dokumenty ke stažení