Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA

Archivní protokoly

Vysvětlivky a zkratky