Správa Státní bezpečnosti Ostrava (07)

Registrační protokoly

Počet knih: 2

Název Reg. čísla Útvar Počet stran Datum zavedení Kniha
Archivní protokol objektových svazků 1–1070 KS SNB Ostrava 183 28.02.1957 PDF
Archivní protokol objektových a operativních svazků tajných spolupracovníků KS SNB Ostrava 67 10.02.1992 PDF

Směrnice a rozkazy