Archivy

Svátky pohody a míru

Svátky pohody a míru

Jedním z archivních souborů ve správě oddělení archivních fondů FMV je také sbírka Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra (1945-1992), která obsahuje velké množství negativů. Právě z této sbírky pochází i předvánoční archiválie měsíce. Na snímku je zobrazen…

Průlomová vlna

Průlomová vlna

Na obrázky zaplavených vltavských nábřeží a lidí na člunech projíždějících pražskými ulicemi ze srpna roku 2002 si asi vzpomene každý. Československé bezpečnostní složky se již od 70. let 20. století připravovaly na ještě horší možnosti ohrožení hlavního města vodním…

Analýza rukopisů (1974)

Analýza rukopisů (1974)

Soubor písemných, fotografických i zvukových archivních materiálů, vztahujících se k technickému zkoumání doby vzniku Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského skupinou expertů Kriminalistického ústavu Veřejné bezpečnosti a několika externích odborníků na přelomu 60. – 70. let je uložen v Archivu bezpečnostních složek – 3. oddělení.