Archivy

Hvězdy nelžou

Hvězdy nelžou

Přidáno: 01.09.2018

Český národ je znám tím, že se velmi často vyrovnává s nepříznivými událostmi a skutečnostmi lidovým humorem. Nejinak tomu bylo i v době po srpnové okupaci v roce 1968, kdy lidé neváhali psát na zdi či silnice posměšné nápisy a šířili letáky…

Demonstrace v Londýně

Demonstrace v Londýně

Přidáno: 01.08.2018

Údajně kolem tří set lidí, převážně britských odborářů, se v neděli 19. srpna 1979 shromáždilo v londýnském Hyde Parku, aby podpořili normalizační režim v Československu. Demonstrace pořádaná Novou komunistickou stranou Británie (The New Communist Party of Britain, NCP) se konala u příležitosti jedenáctého výročí…

Mrtvé schránky

Mrtvé schránky

Přidáno: 01.07.2018

Následující slova jako bychom četli v popisu celosvětově rozšířené hry geocaching a ne v archiváliích vzniklých činností StB: „Vnitrozemská mrtvá schránka bývá nejčastěji zbudována v kořenech stromů, v podstavcích osamělých křížů nebo kapliček, v lavičkách v parcích, u silničních patníků nebo sloupů elektrického vedení, na…

Falešná idyla

Falešná idyla

Přidáno: 01.06.2018

Dne 20. září 1945 se do internačního tábora v Kolíně dostavila početná delegace, složená zejména z místních politiků, zástupců úřadů, armády, sdělovacích prostředků a fotografů. Prohlídku zorganizoval jeho správce Bedřich Kárník. Jejím cílem bylo vyvrátit informace šířící se mezi obyvateli Kolína a…

Příslušníci se baví

Příslušníci se baví

Přidáno: 01.05.2018

Ve dvaceti kilometrech archiválií, uložených v  Archivu bezpečnostních složek, lze narazit i na takové, které by zde badatel většinou ani nehledal. Jednou z nich je dokumentace sportovních utkání a oslav pořádaných příslušníky Okresní správy SNB Gottwaldov z let 1967–1968 (přírůstek…

Vyklízení klášterů

Vyklízení klášterů

Přidáno: 01.04.2018

Před 68 lety proběhla v noci ze 13. na 14. dubna první etapa akce K, během níž bylo příslušníky StB v celém Československu násilně uzavřeno 219 řeholních domů a více než 2 000 řeholníků bylo odvezeno do centralizačních a internačních klášterů….

Balzamování prezidenta

Balzamování prezidenta

Přidáno: 02.03.2018

V březnu letošního roku uplyne 65 let od chvíle, kdy zemřel první „dělnický“ prezident Klement Gottwald. Ještě týž měsíc bylo usnesením politického sekretariátu ÚV KSČ rozhodnuto o vybudování Mauzolea Klementa Gottwalda v Národním památníku na Vítkově. Krátce po úmrtí se tělo…

„Šifra“ z Káhiry

„Šifra“ z Káhiry

Přidáno: 01.02.2018

Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů mj. spravuje archiválie, jejichž původcem je Zpravodajská správa Generálního štábu Československé lidové armády (ZSGŠ ČSLA). Operativní svazky provenience ZSGŠ, které tvoří samostatný archivní fond, byly vedeny jak ke konkrétním osobám, tak…

Zhrzený exprezident

Zhrzený exprezident

Přidáno: 05.01.2018

„Vážení spoluobčané, soudruzi, přátelé, vstupujeme do roku, v němž nás čeká mnoho práce a také významné politické události. Bude to rok, jehož výsledky bezesporu ovlivní celý další vývoj republiky. /…/ Přispějme k prohloubení přátelství a spojenectví se Sovětským svazem a ostatními…

Svátky pohody a míru

Svátky pohody a míru

Přidáno: 11.12.2017

Jedním z archivních souborů ve správě oddělení archivních fondů FMV je také sbírka Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra (1945-1992), která obsahuje velké množství negativů. Právě z této sbírky pochází i předvánoční archiválie měsíce. Na snímku je zobrazen…